:: Archiwum :: Stare zdjęcia

:: Kraków

:: Zamki

:: Kolej

:: Józef Piłsudzki

:: Święto Kawalerii Polskiej w Krakowie - 1933 rok.Skany ze zbiorów prywatnych.