:: Archiwum :: Pocztówk

:: Włoskie

:: Francuskie

:: Legiony Polskie

Wydawnictwo Komitetu Budowy Kopca J. Piłsudzkiego. Projekt według kpt.St.Koźmińskiego i arch.Fr.Mączyńskiego. "Legiony Polskie w polu." - WIEN, I. KÄRNTNERSTRASSE 31 HOTEL ERZHERZOG CARL 43 MODEL KOPCA J. PIŁSUDZKIEGO NA SOWIŃCU W KRAKOWIE. Model według projektu kpt.St.Kożmńskiego i arch.Fr.Mączyńskiego. Pomnik I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego. Tarnopol 11.XI.1935. Wykonał artysta rzeźbiarz Głowiński.Wyd."Adela" MARSZAŁEK EDWARD ŚMIGŁY - RYDZ.  Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Mal.W.Boratyński. MARSZAŁEK EDWARD ŚMIGŁY - RYDZ. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Mal.E.Górski.

:: Szweckie

:: Angielskie

:: Niemieckie

:: Rosyjskie

:: Polskie