:: Cmentarze wojenne

Aktualizacja zdjęć cmentarza wojennego nr: 105 Biecz - Harta
Zobacz więcej »
Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Chłapowie
Dodano | 26 lutego 2018
Na zachodnich obrzeżach Chłapowa znajduje się niewielki cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 r. Dojść do niego możemy szerokim chodnikiem odchodzącym w lewo z drogi na Jastrzębią Górę.
Zobacz więcej »
Cmentarz nr: 253 Żabno
Dodano | 25 kwiecień 2016
W najstarszej części cmentarza parafialnego w Żabnie po prawej stronie od alejki centralnej znajduje się kwatera wojenna zaprojektowana przez Johanna Watzala. Wchodzimy na nią przez wejście wykonane z dwóch niskich betonowych słupków, które są zamknięte żelaznymi wrotami zwieńczonymi dwuramiennym krzyżykiem. Po prawej stronie od wejścia znajduje się mogiła 10 polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku (polegli znani z nazwiska - J.Gawron, A.Cieślarz, W.Kenik, T.?yszka, S.Manejczyk.).....
Zobacz więcej »
Kroczyce - cmentarz wojenny
Dodano | 8 lutego 2016
Ten niewielki cmentarz wokół którego zobaczyć można okopy strzeleckie z 1914 roku znajduje się na górze Bleszczowa, przy czarnym szlaku turystycznym i oznaczony został w nomenklaturze austriackiej numerem 13. Założony został na planie prostokąta i otoczony kamiennym murem ze stalową furtką. Obecny wygląd znacznie odbiega od pierwotnego austriackiego założenia, którego nie zdążono zrealizować (do listopada 1918 roku obiektu nie wykończono, znajdował się w trakcie budowy). Pierwotnie cmentarz z dwóch stron otaczał wał ziemny, ogrodzenie murowane powstało natomiast w II RP. W 1919 roku na cmentarzu znajdował się tylko jeden drewniany krzyż na mogile rosyjskiej.
Zobacz więcej »
Zdjęcia archiwalne cmentarza nr: 80 Sękowa
Dodano | 4 października 2015
Więcej informacji o cmentarzu »
Aktualizacja - cmentarz nr: 95 Stróżówka.
Dodano | 03 września 2015
Więcej informacji o cmentarzu »
Zdjęcia archiwalne cmentarza nr: 91 Gorlice
Dodano | 01 września 2015
Więcej informacji o cmentarzu »
Zdjęcia archiwalne cmentarza nr: 121 Biesna
Dodano | 20 sierpnia 2015
Więcej informacji o cmentarzu »

Akrualizacja zdjęć cmentarza nr: 60 Przełęcz Małastowska
Dodano | 21 lipca 2015
Więcej informacji o cmentarzu »
Plan i zdjęcia archwiwalne cmentarza nr: 46 Konieczna-Beskidek
Dodano | 21 Lipiec 2015
Więcej informacji o cmentarzu »
Plan i zdjęcia archwialne cmentarza nr: 88 Gorlice-Sokół
Dodano | 24 Czerwiec 2015

- Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 88 Gorlice/Sokół.

Więcej informacji o cmentarzu »