:: Twierdza Kraków :: Kawerny

KAWERNY - Innym dodatkowym i bardzo oryginalnym wzmocnieniem fortu stały się kawerny, czyli system sztucznych grot i korytarzy wykutych w skale. Stanowiły one dodatkowe i oryginalne wzmocnienie fortu. Zostały wykute przez żołnierzy na początku pierwszej wojny światowej i miały prawdopodobnie służyć jako magazyny lub podziemne schrony.
Kawerna przy forcie nr: 53 "Bodzów"
Kawerna posiada 5 otworów wejściowych.

Kawerna schronowa - ul.Widłakowa

Kawerna posiada 5 otworów wejściowych.

Kawerna pod kapliczką - ul.Tyniecka

Kawerna posiada 5 otworów wejściowych.

Kawerna Kostrze (Steinbruch-Kostrze)

Kawerna ta mieści się przy drodze do Tyńca, przy wejściu do niej znajduje się już nadtłuczona tablica z napisem w języki niemieckim: "Kawerna Kostrze - zbudowana 1915 - 16, pod nadzorem: Dowódca Oblt. R.Weiss oraz LtLd.R.L.Kazubskiego.