:: Twierdza Kraków :: Komendanci twierdzy

• 1850-1855 podpułkownik Max Stinger.
• 1855-1858 marszałek polny Johann Wolter von Eckwehr
• 1858-1859 marszałek polny Peregrin von Pöck
• 1859-1860 marszałek polny Karl Trattern von Petrocza
• 1860-1863 generał major Karl von Anthoine
• 1863-1864 generał major Josef von Reichling-Meldegg
• 1864-1866 ganerał major, od 1865 marszałek polny Johann Bitermann von Mannsthal
• 1866-1867 marszałek polny Leopold Rzikowsky von Dobrschitz
• 1867-1869 marszałek polny Gabriel von Rodich
• 1869-1873 funkcja nieobsadzona
• 1874-1877 marszałek polny Albert Knebel von Treuenschwert
• 1878 funkcja nieobsadzona
• 1879-1883 marszałek polny Anton Shafer von Gerlichsburg
• 1883-1885 marszałek polny Leo von Schauer
• 1885-1886 marszałek polny Rudolf Gerlich von Gerlichsburg
• 1886-1890 generał major, od roku 1877 marszałek polny Karl Dexter von Hohenwehr
• 1890-1892 marszałek polny Alois Cziharz von Lauerer
• 1892-1897 marszałek polny Georg von Waldstätten
• 1897-1901 marszałek polny Hugo Fleck von Falkhausen
• 1901-1906 marszałek polny Wilhelm von Dessovic
• 1906-1908 zbrojmistrz polowy Christian von Steeb
• 1908-1913 marszałek polowy, od roku 1912 zbrojomistrz Adalbert Benda
• 1913-1918 marszałek polowy, od roku 1915 zbrojomistrz Karl Kuk