Polecane witryny

 

Warto zwiedzić

Użytkowników:
1
Artykułów:
124
Odsłon artykułów:
81919

I wojna światowa na ziemiach Polskich

I wojna światowa jest słabo obecna w polskiej pamięci. Wiele osób sądzi, że to nie „nasza” wojna. Niesłusznie. Po Wielkiej Wojnie w obecnych granicach Polski pozostało ponad tysiąc wojskowych cmentarzy i kwater, na których spoczywa ok. 600 tys. poległych i zmarłych żołnierzy. A także twierdze, koszary, resztki okopów, nieco muzealnych kolekcji oraz pomniki bohaterów i ofiar wojny.

Zobacz więcej >>

 

Ruiny kościoła św.Stanisława w Żarkach

Kościół został zbudowany przed 1782 rokiem z łamanego kamienia wapiennego, na wzgórzu Laskowiec, w miejscu starej drewnianej kaplicy, gdzie – jak głosi podanie – położona była ówczesna osada Żarki. Obiekt wzmiankowany był w 1595, 1748 oraz 1763 roku, jako przydrożna drewniana kaplica, przy ważnym trakcie handlowym prowadzącym z Krakowa do Częstochowy. Pochodzenie kościoła wiąże się być może z wcześniejszym kultowym przeznaczeniem tego wzgórza, a później miejscem grzebalnym. Ludowe podanie mówi też, że świątynię ufundował bogaty rycerz, jako wotum za szczęśliwy powrót z wyprawy wojennej.

Zobacz więcej >>

 

Amon Göth - pan życia i śmierci z Płaszowa

Amon Göth był znany z wyjątkowego sadyzmu. W 1943 roku powierzono mu utworzenie i zorganizowanie obozu dla małopolskich Żydów w Płaszowie. Następnie został jego komendantem. Nad całym obozem Göth sprawował władzę absolutną, a więźniów traktował jak swoją własność..

Czytaj więcej >>

 

 

Kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim

Na lewo od wejścia na cmentarz parafialny, przy zachodnim murze znajduje się kwatera wojenna. Pochowano w niej żołnierzy poległych podczas walk prowadzonych w okolicy Książa Wielkiego w okresie lata 1914 r. do połowy 1915 r. O ilości pochowanych żołnierzy informuje nas inskrypcja umieszczona na granitowej płycie „Miejsce spoczynku 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 żołnierzy nieznanej przynależności armijnej. Poległych w I wojnie światowej w latach 1914-1915 Niech spoczywają w pokoju.”

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 311 Nowy Wiśnicz

Na cmentarzu parafialnym w Nowym Wiśniczu w części południowej i północnej znajdują się dwie kwatery wojskowe zaprojektowane przez Franza Starka.

KWATERA I

Położona w południowej części cmentarza została założona na planie litery „T” o ściętych narożach u podstawy. Ogrodzona jest betonowymi słupami zakończonymi półkulami które są ze sobą połączone  żelazną rurą, na wysokiej podmurówce. Wejście do kwatery znajduje się od strony wschodniej, poprzedzone schodkami. Groby są rozmieszczone niesymetrycznie, brak jest pomnika centralnego.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 200
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 

 

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 348 Stary Sącz

Na cmentarzu parafialnym w Starym Sączu znajduje się kwatera wojskowa zaprojektowana przez Gustawa Ludwiga. Założona została na planie półkola, ogrodzona od strony północnej niskimi betonowymi słupkami połączonymi łańcuchami, z pozostałych stron niskimi kamiennymi słupkami połączonymi barierami z żelaznych rur. Do kwatery prowadzi jednoskrzydłowa furtka wykonana z żelaznych prętów znajdująca się naprzeciwko pomnika centralnego.

 

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 84 Bednarka

Zaprojektowany przez Hansa Mayera cmentarz położony jest na lekkim wzniesieniu po prawej stronie drogi nr 993 jadąc od strony Gorlic. Stanowi on kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Bednarce.  Założony został na planie prostokąta, ogrodzony jest niskimi kamiennymi słupkami połączonymi ze sobą podwójnymi poręczami z żelaznych rur. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, która znajduje się naprzeciwko pomnika centralnego (pierwotnie był to wysoki drewniany krzyż z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowanym na obrzeżu. Na chwilę obecną funkcję pomnika centralnego pełni betonowy nagrobek z dużym żelaznym krzyżem jednoramiennym, ażurowy, z motywem palmety ma drzewcu).

 

Zobacz więcej >>

 

 

Nowe zdjęcia