Polecane witryny

Warto zwiedzić

Nowe zdjęcia

Użytkowników:
1
Artykułów:
123
Odsłon artykułów:
67441

I wojna światowa na ziemiach Polskich

I wojna światowa jest słabo obecna w polskiej pamięci. Wiele osób sądzi, że to nie „nasza” wojna. Niesłusznie. Po Wielkiej Wojnie w obecnych granicach Polski pozostało ponad tysiąc wojskowych cmentarzy i kwater, na których spoczywa ok. 600 tys. poległych i zmarłych żołnierzy. A także twierdze, koszary, resztki okopów, nieco muzealnych kolekcji oraz pomniki bohaterów i ofiar wojny.

Zobacz więcej >>

 

Żarki - Kościół pod wezwaniem św. Stanisława

Kościół został zbudowany przed 1782 rokiem z łamanego kamienia wapiennego, na wzgórzu Laskowiec, w miejscu starej drewnianej kaplicy, gdzie – jak głosi podanie – położona była ówczesna osada Żarki. Obiekt wzmiankowany był w 1595, 1748 oraz 1763 roku, jako przydrożna drewniana kaplica, przy ważnym trakcie handlowym prowadzącym z Krakowa do Częstochowy. Pochodzenie kościoła wiąże się być może z wcześniejszym kultowym przeznaczeniem tego wzgórza, a później miejscem grzebalnym. Ludowe podanie mówi też, że świątynię ufundował bogaty rycerz, jako wotum za szczęśliwy powrót z wyprawy wojennej.

Zobacz więcej >>

 

Amon Göth - pan życia i śmierci z Płaszowa

Amon Göth był znany z wyjątkowego sadyzmu. W 1943 roku powierzono mu utworzenie i zorganizowanie obozu dla małopolskich Żydów w Płaszowie. Następnie został jego komendantem. Nad całym obozem Göth sprawował władzę absolutną, a więźniów traktował jak swoją własność..

Czytaj więcej >>

 

 

Kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim

Na lewo od wejścia na cmentarz parafialny, przy zachodnim murze znajduje się kwatera wojenna. Pochowano w niej żołnierzy poległych podczas walk prowadzonych w okolicy Książa Wielkiego w okresie lata 1914 r. do połowy 1915 r. O ilości pochowanych żołnierzy informuje nas inskrypcja umieszczona na granitowej płycie „Miejsce spoczynku 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 żołnierzy nieznanej przynależności armijnej. Poległych w I wojnie światowej w latach 1914-1915 Niech spoczywają w pokoju.”

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 311 Nowy Wiśnicz

Na cmentarzu parafialnym w Nowym Wiśniczu w części południowej i północnej znajdują się dwie kwatery wojskowe zaprojektowane przez Franza Starka.

KWATERA I

Położona w południowej części cmentarza została założona na planie litery „T” o ściętych narożach u podstawy. Ogrodzona jest betonowymi słupami zakończonymi półkulami które są ze sobą połączone  żelazną rurą, na wysokiej podmurówce. Wejście do kwatery znajduje się od strony wschodniej, poprzedzone schodkami. Groby są rozmieszczone niesymetrycznie, brak jest pomnika centralnego.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 200
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 

 

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 348 Stary Sącz

Na cmentarzu parafialnym w Starym Sączu znajduje się kwatera wojskowa zaprojektowana przez Gustawa Ludwiga. Założona została na planie półkola, ogrodzona od strony północnej niskimi betonowymi słupkami połączonymi łańcuchami, z pozostałych stron niskimi kamiennymi słupkami połączonymi barierami z żelaznych rur. Do kwatery prowadzi jednoskrzydłowa furtka wykonana z żelaznych prętów znajdująca się naprzeciwko pomnika centralnego.

 

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 84 Bednarka

Zaprojektowany przez Hansa Mayera cmentarz położony jest na lekkim wzniesieniu po prawej stronie drogi nr 993 jadąc od strony Gorlic. Stanowi on kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Bednarce.  Założony został na planie prostokąta, ogrodzony jest niskimi kamiennymi słupkami połączonymi ze sobą podwójnymi poręczami z żelaznych rur. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, która znajduje się naprzeciwko pomnika centralnego (pierwotnie był to wysoki drewniany krzyż z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowanym na obrzeżu. Na chwilę obecną funkcję pomnika centralnego pełni betonowy nagrobek z dużym żelaznym krzyżem jednoramiennym, ażurowy, z motywem palmety ma drzewcu).

 

Zobacz więcej >>

 Cmentarz nr: 271 Biadoliny

Cmentarz położony jest na skraju lasu, nieopodal stacji kolejowej - Biadoliny. Zaprojektowany został przez Roberta Motkę i ma kształt prostokąta. Tylne ogrodzenie to wysoki kamienny mur, pośrodku którego znajduje się ściana pomnikowa z inskrypcją :

„ ALS UNS DIE NACHT IN FINSTERNIS ERSTICKTE

GAB UNS EIN GOTT DEN GOLDNEN STERN ZU SEHEN

DER SIEG VERKUNDEND AUFSTIEG ÜBER DIR

GELIEBTE HEIMAT !”

*

„GDY NAS NOC NA KOŃCU ŚWIATA OTOCZYŁA,

BÓG DAŁ NAM ZŁOTĄ GWIAZDĘ,

KTÓRA ZWYCIĘSTWO ZWIASTUJĄC,

WSTAJE NAD TOBĄ, KOCHANA OJCZYZNO”.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

.

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 323 Mikluszowice

Cmentarz o powierzchni 179 m² stanowi kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Mikluszowicach. Ogrodzony jest betonowymi słupami zwieńczonymi półkulami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur. Pomnik centralny to prostopadłościenny postument z betonowym prostym krzyżem o szerokich ramionach, na którego licu nałożony został żeliwny krzyż ażurowy typu austriackiego. Na narożach muru znajdują się małe betonowe stele z małymi żeliwnymi krzyżami dwuramiennymi na licach. Mogiły umieszczono w jednym rzędzie. Nagrobki to niskie betonowe podstawy z krzyżami wykonanymi z metalowych prętów. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia zamknięte łańcuchami usytuowane na wprost pomnika centralnego.

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 322 Grobla

Zaprojektowany przez Franza Starka cmentarz założony jest na planie prostokąta i stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grobli. Ogrodzony jest betonowymi słupami, połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur żeliwnych. Wejście na cmentarz zamknięte ciężkim, żelaznym łańcuchem. Naprzeciw wejścia znajdują się trzy masywne betonowe postumenty. Na środkowym – betonowy krzyż z nałożonym na lico dużym żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Po boku umieszono mniejsze betonowe stele o ściętych narożach, z małymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi typu austriackiego na licach. Groby umieszczono w jednym rzędzie, równolegle do wschodniego ogrodzenia...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 321 Świniary

Pojedynczy grób oficera armii austriacko-węgierskiej usytuowany jest w centrum wsi Świniary i przylega do przydrożnej kapliczki. Mogiła założona jest na planie prostokąta, w przednich narożach znajdują się betonowe słupy, natomiast tylnia część mogiły to kamienny mur z wbudowanym prostopadłościennym, betonowym postumentem na którym umieszczono betonowy krzyż z nałożonym na licu żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Betonowe przednie słupy połączone z tylnym kamiennym murem za pomocą trzech żelaznych rur....

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 320 Niedary

Założony na planie prostokąta cmentarz o powierzchni 94 m² zaprojektował Franz Stark. Ogrodzony był pierwotnie betonowymi słupami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur. Na chwilę obecną słupy betonowe zastąpiono metalowymi. Pomnik centralny stanowią trzy betonowe stele między którymi znajdują się dwa nagrobki w formie stosu kamieni z wmurowanymi w lico dwuramiennymi niskimi krzyżami. Na środkowej steli umieszczono betonowy krzyż.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 319 Ujście Solne

Cmentarz założony został na planie prostokąta i stanowi kwaterę wojskową przy cmentarzu parafialnym w Ujściu Solnym. Ogrodzenie cmentarza wykonane jest z betonowych słupów połączonych ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur, które łączy się z ogrodzeniem cmentarza parafialnego. Wejście na cmentarz znajduje się od strony wschodniej i zamykane było łańcuchem (na chwilę obecną brak łańcucha). .

Zobacz więcej >>

Suszec - Las "Łęg"

Pomnik upamiętniający pomordowanych więźniów podczas ewakuacji Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Zobacz więcej >>

 

Twierdza Osowiec

Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w najbardziej newralgicznym miejscu, to jest na dwukilometrowym zwężeniu Biebrzy. Stanowiła ważny element zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Jej głównym zadaniem była obrona przed ewentualnym atakiem wojsk niemieckich z Prus Wschodnich. Stąd na niej spoczął główny ciężar blokowania całej doliny, zabezpieczenia linii kolejowej do Grajewa ze szczególnym uwzględnieniem mostu kolejowego w Osowcu. Pierwotnie prace przy budowie Twierdzy Osowiec miały rozpocząć się w 1874 roku, jednak z różnych przyczyn zostały opóźnione. Budowę rozpoczęto dopiero 13.09.1882 roku a zakończono w 1892 roku, jednakże do wybuchu I wojny światowej trwały ciągle prace modernizacyjne, polegające między innymi na wzmacnianiu budowli ceglanych dolewkami betonu. W zasadniczym okresie wznoszenia twierdzy wybudowano cztery forty : I - Centralny, II - Zarzeczny, III – Szwedzki, IV – Nowy, tworząc tym samym dobrze rozwinięty system fortyfikacji. W latach 1882 – 1891 powstały pierwsze trzy forty, które zaprojektował i kierował na ich terenie pracami gen. inż. Rościsław Krassowski. Natomiast fort IV był dziełem sztabskapitana inż. Nestora Bujnickiego. W planie miał powstać jeszcze jeden Fort V, lecz wybuch I wojny światowej nie pozwolił na jego budowę. Pomimo zastosowania przy robotach maszyn parowych i innych technicznych nowinek, większość prac wykonywano ręcznie. Mury w poszczególnych budowlach wznoszono o wymiarach 28 x 14 x 7cm. W przypadku użycia bloczków kamiennych, obrabiano je z pięciu stron na wymiar 45 x 25 x 15cm. Oprócz masy ceramicznej i kamiennej wykorzystywano również także stal, która w większości pochodziła z Niemiec. Wraz z budową Twierdzy Osowiec, nastąpiło gwałtowne ożywienie gospodarcze regionu. Rozwinął się handel, wzrósł transport kolejowy oraz w rejonie Hornostaj i Knyszyna powstały cegielnie. W latach 1914-1915 wojska 8 Armii niemieckiej nacierające z Prus, przeprowadziły trzy szturmy na twierdzę. Jednak wszystkie spełzły na niczym, nawet ten w którym użyto gazów bojowych (chloru) i zginęło przeszło 2000 żołnierzy rosyjskich.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 130a Grybów

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Mayera i składa się z dwóch części. Pierwsza „a” stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grybowie, natomiast druga „b” położona jest na starym cmentarzu żydowskim na wzgórzu na zachód od miasta.

Kwatera na cmentarzu parafialnym założona została na planie prostokąta. Ogrodzona jest pełnym kamiennym murem od strony północnej i zachodniej. Wejście na cmentarz od strony północnej ujęte zostało kamiennymi słupkami zakończonymi zwieńczonymi kulami, następnie krótkimi odcinkami muru i masywnymi słupami kamiennymi. Pokonując kilka kamiennych stopni, wchodzimy na taras wyłożony kamiennymi płytami. Przed nami ukazuje się masywny krzyż centralny wykonany z kamienia.

Zobacz więcej >>