Polecane witryny

Warto zwiedzić

Nowe zdjęcia

Użytkowników:
1
Artykułów:
123
Odsłon artykułów:
54824

Suszec - Las "Łęg"

Pomnik upamiętniający pomordowanych więźniów podczas ewakuacji Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Zobacz więcej >>

 

Twierdza Osowiec

Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w najbardziej newralgicznym miejscu, to jest na dwukilometrowym zwężeniu Biebrzy. Stanowiła ważny element zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Jej głównym zadaniem była obrona przed ewentualnym atakiem wojsk niemieckich z Prus Wschodnich. Stąd na niej spoczął główny ciężar blokowania całej doliny, zabezpieczenia linii kolejowej do Grajewa ze szczególnym uwzględnieniem mostu kolejowego w Osowcu. Pierwotnie prace przy budowie Twierdzy Osowiec miały rozpocząć się w 1874 roku, jednak z różnych przyczyn zostały opóźnione. Budowę rozpoczęto dopiero 13.09.1882 roku a zakończono w 1892 roku, jednakże do wybuchu I wojny światowej trwały ciągle prace modernizacyjne, polegające między innymi na wzmacnianiu budowli ceglanych dolewkami betonu. W zasadniczym okresie wznoszenia twierdzy wybudowano cztery forty : I - Centralny, II - Zarzeczny, III – Szwedzki, IV – Nowy, tworząc tym samym dobrze rozwinięty system fortyfikacji. W latach 1882 – 1891 powstały pierwsze trzy forty, które zaprojektował i kierował na ich terenie pracami gen. inż. Rościsław Krassowski. Natomiast fort IV był dziełem sztabskapitana inż. Nestora Bujnickiego. W planie miał powstać jeszcze jeden Fort V, lecz wybuch I wojny światowej nie pozwolił na jego budowę. Pomimo zastosowania przy robotach maszyn parowych i innych technicznych nowinek, większość prac wykonywano ręcznie. Mury w poszczególnych budowlach wznoszono o wymiarach 28 x 14 x 7cm. W przypadku użycia bloczków kamiennych, obrabiano je z pięciu stron na wymiar 45 x 25 x 15cm. Oprócz masy ceramicznej i kamiennej wykorzystywano również także stal, która w większości pochodziła z Niemiec. Wraz z budową Twierdzy Osowiec, nastąpiło gwałtowne ożywienie gospodarcze regionu. Rozwinął się handel, wzrósł transport kolejowy oraz w rejonie Hornostaj i Knyszyna powstały cegielnie. W latach 1914-1915 wojska 8 Armii niemieckiej nacierające z Prus, przeprowadziły trzy szturmy na twierdzę. Jednak wszystkie spełzły na niczym, nawet ten w którym użyto gazów bojowych (chloru) i zginęło przeszło 2000 żołnierzy rosyjskich.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 130a Grybów

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Mayera i składa się z dwóch części. Pierwsza „a” stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grybowie, natomiast druga „b” położona jest na starym cmentarzu żydowskim na wzgórzu na zachód od miasta.

Kwatera na cmentarzu parafialnym założona została na planie prostokąta. Ogrodzona jest pełnym kamiennym murem od strony północnej i zachodniej. Wejście na cmentarz od strony północnej ujęte zostało kamiennymi słupkami zakończonymi zwieńczonymi kulami, następnie krótkimi odcinkami muru i masywnymi słupami kamiennymi. Pokonując kilka kamiennych stopni, wchodzimy na taras wyłożony kamiennymi płytami. Przed nami ukazuje się masywny krzyż centralny wykonany z kamienia.

 Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny w Rutkach

Jeden z największych cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie województwa podlaskiego. Znajduje się on na wzniesieniu po wschodniej stronie drogi polnej z Rutki do Podwysokiego Jeleniewskiego. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, całość ogrodzona jest betonowymi słupkami połączonymi ze sobą drutem kolczastym. Cmentarz ma formę koła i składa się z czterech kamiennych tarasów. Na trzech z nich znajdują się mogiły pojedyncze oraz zbiorowe oznaczone kwadratowymi betonowymi płytami z widniejącymi na nich krzyżami równoramiennymi.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny w Dubeninkach

W zachodniej części Dubiennik na niewielkim wzgórzu, położony jest cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Został on wybudowany w latach 1914-1918. Na cmentarzu znajduje się 21 betonowych krzyży oraz jeden drewniany, umieszczony na głównej tablicy kamiennej.  Obiekt ogrodzony jest kamiennym murkiem do którego prowadza kamienne schody. Składa się z trzech części: środkowej – prostokątnej, w której pochowani są żołnierze niemieccy, oraz dwóch półkolistych znajdujących się na przeciwległych krańcach w których spoczywają żołnierze rosyjscy nieznani z nazwisk. Śmierć poległych żołnierzy niemieckich upamiętniają dwie tablice w języku niemieckim.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 136 Zborowice

Zaprojektowany przez Antona Mullera cmentarz położony jest 3 km na wschód od Zborowic. Składa się on z dwóch prostopadłych kwater o powierzchni 558 m2 i 209 m2 do których prowadzą jednoskrzydłowe żelazne furtki umieszczone naprzeciwko siebie. Kwatery ogrodzone są niskimi masywnymi słupkami kamiennymi połączonymi pierwotnie zdwojonymi pojedynczymi poręczami, następnie żelaznymi. Każda kwatera posiada swój pomnik w formie betonowego krzyża na masywnym, kamiennym postumencie. Podział na dwie kwatery wynika z zachowania przez projektanta pierwotnego układu mogił, które wykonali sami żołnierze bezpośrednio po zakończeniu walk. Wewnątrz kwater znajdują się podłużne mogiły z szeregami nagrobków w kształcie dużych betonowych steli na których umieszczone są żeliwne tablice inskrypcyjne. Na cmentarzu są dwa duże groby zbiorowe i 5 pojedynczych, w których pochowano 455 żołnierzy austro-węgierskich ( w większości honwedów) poległych w marcu i w maju 1915 r.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz wojenny nr 118 Staszkówka

Obiekt położony jest na spłaszczonym wzgórzu zwanym Patria (432 m n.p.m) około 3 km od wsi Staszkówka. Został zaprojektowany przez prof.Hosaeusa. Założony został na planie prostokąta i ogrodzony jest kamiennymi słupami połączonymi ze sobą żelaznymi poręczami. Wejście na cmentarz prowadzi przez dwie pary murowanych słupów o zróżnicowanej wielkości, połączonych podmurówką i metalowym płotem, zamknięte jednoskrzydłowymi wrotami. Pomnik centralny jest w formie czterech potężnych słupów kamiennych o wysokości 15 m, ustawionych w kwadrat, z płaską koroną, zwieńczone wysokimi stylizowanymi, prostymi mieczami zwróconymi ku niebu. Na cmentarzu rzędowo i symetrycznie względem osi kompozycyjnej znajdują się nagrobki typu maltańskiego (austriackiego)  są to małe krzyże żeliwne na cokołach z emaliowanymi tabliczkami na licach. 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zobacz więcej >>