Polecane witryny

Warto zwiedzić

Nowe zdjęcia

Użytkowników:
1
Artykułów:
123
Odsłon artykułów:
60876

Cmentarz nr: 271 Biadoliny

Cmentarz położony jest na skraju lasu, nieopodal stacji kolejowej - Biadoliny. Zaprojektowany został przez Roberta Motkę i ma kształt prostokąta. Tylne ogrodzenie to wysoki kamienny mur, pośrodku którego znajduje się ściana pomnikowa z inskrypcją :

„ ALS UNS DIE NACHT IN FINSTERNIS ERSTICKTE

GAB UNS EIN GOTT DEN GOLDNEN STERN ZU SEHEN

DER SIEG VERKUNDEND AUFSTIEG ÜBER DIR

GELIEBTE HEIMAT !”

*

„GDY NAS NOC NA KOŃCU ŚWIATA OTOCZYŁA,

BÓG DAŁ NAM ZŁOTĄ GWIAZDĘ,

KTÓRA ZWYCIĘSTWO ZWIASTUJĄC,

WSTAJE NAD TOBĄ, KOCHANA OJCZYZNO”.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

.

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr: 323 Mikluszowice

Cmentarz o powierzchni 179 m² stanowi kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Mikluszowicach. Ogrodzony jest betonowymi słupami zwieńczonymi półkulami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur. Pomnik centralny to prostopadłościenny postument z betonowym prostym krzyżem o szerokich ramionach, na którego licu nałożony został żeliwny krzyż ażurowy typu austriackiego. Na narożach muru znajdują się małe betonowe stele z małymi żeliwnymi krzyżami dwuramiennymi na licach. Mogiły umieszczono w jednym rzędzie. Nagrobki to niskie betonowe podstawy z krzyżami wykonanymi z metalowych prętów. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia zamknięte łańcuchami usytuowane na wprost pomnika centralnego.

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 322 Grobla

Zaprojektowany przez Franza Starka cmentarz założony jest na planie prostokąta i stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grobli. Ogrodzony jest betonowymi słupami, połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur żeliwnych. Wejście na cmentarz zamknięte ciężkim, żelaznym łańcuchem. Naprzeciw wejścia znajdują się trzy masywne betonowe postumenty. Na środkowym – betonowy krzyż z nałożonym na lico dużym żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Po boku umieszono mniejsze betonowe stele o ściętych narożach, z małymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi typu austriackiego na licach. Groby umieszczono w jednym rzędzie, równolegle do wschodniego ogrodzenia...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zobacz więcej >>

Cmentarz nr: 321 Świniary

Pojedynczy grób oficera armii austriacko-węgierskiej usytuowany jest w centrum wsi Świniary i przylega do przydrożnej kapliczki. Mogiła założona jest na planie prostokąta, w przednich narożach znajdują się betonowe słupy, natomiast tylnia część mogiły to kamienny mur z wbudowanym prostopadłościennym, betonowym postumentem na którym umieszczono betonowy krzyż z nałożonym na licu żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Betonowe przednie słupy połączone z tylnym kamiennym murem za pomocą trzech żelaznych rur....

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 320 Niedary

Założony na planie prostokąta cmentarz o powierzchni 94 m² zaprojektował Franz Stark. Ogrodzony był pierwotnie betonowymi słupami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur. Na chwilę obecną słupy betonowe zastąpiono metalowymi. Pomnik centralny stanowią trzy betonowe stele między którymi znajdują się dwa nagrobki w formie stosu kamieni z wmurowanymi w lico dwuramiennymi niskimi krzyżami. Na środkowej steli umieszczono betonowy krzyż.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 319 Ujście Solne

Cmentarz założony został na planie prostokąta i stanowi kwaterę wojskową przy cmentarzu parafialnym w Ujściu Solnym. Ogrodzenie cmentarza wykonane jest z betonowych słupów połączonych ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur, które łączy się z ogrodzeniem cmentarza parafialnego. Wejście na cmentarz znajduje się od strony wschodniej i zamykane było łańcuchem (na chwilę obecną brak łańcucha). .

Zobacz więcej >>

Suszec - Las "Łęg"

Pomnik upamiętniający pomordowanych więźniów podczas ewakuacji Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Zobacz więcej >>

 

Twierdza Osowiec

Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w najbardziej newralgicznym miejscu, to jest na dwukilometrowym zwężeniu Biebrzy. Stanowiła ważny element zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Jej głównym zadaniem była obrona przed ewentualnym atakiem wojsk niemieckich z Prus Wschodnich. Stąd na niej spoczął główny ciężar blokowania całej doliny, zabezpieczenia linii kolejowej do Grajewa ze szczególnym uwzględnieniem mostu kolejowego w Osowcu. Pierwotnie prace przy budowie Twierdzy Osowiec miały rozpocząć się w 1874 roku, jednak z różnych przyczyn zostały opóźnione. Budowę rozpoczęto dopiero 13.09.1882 roku a zakończono w 1892 roku, jednakże do wybuchu I wojny światowej trwały ciągle prace modernizacyjne, polegające między innymi na wzmacnianiu budowli ceglanych dolewkami betonu. W zasadniczym okresie wznoszenia twierdzy wybudowano cztery forty : I - Centralny, II - Zarzeczny, III – Szwedzki, IV – Nowy, tworząc tym samym dobrze rozwinięty system fortyfikacji. W latach 1882 – 1891 powstały pierwsze trzy forty, które zaprojektował i kierował na ich terenie pracami gen. inż. Rościsław Krassowski. Natomiast fort IV był dziełem sztabskapitana inż. Nestora Bujnickiego. W planie miał powstać jeszcze jeden Fort V, lecz wybuch I wojny światowej nie pozwolił na jego budowę. Pomimo zastosowania przy robotach maszyn parowych i innych technicznych nowinek, większość prac wykonywano ręcznie. Mury w poszczególnych budowlach wznoszono o wymiarach 28 x 14 x 7cm. W przypadku użycia bloczków kamiennych, obrabiano je z pięciu stron na wymiar 45 x 25 x 15cm. Oprócz masy ceramicznej i kamiennej wykorzystywano również także stal, która w większości pochodziła z Niemiec. Wraz z budową Twierdzy Osowiec, nastąpiło gwałtowne ożywienie gospodarcze regionu. Rozwinął się handel, wzrósł transport kolejowy oraz w rejonie Hornostaj i Knyszyna powstały cegielnie. W latach 1914-1915 wojska 8 Armii niemieckiej nacierające z Prus, przeprowadziły trzy szturmy na twierdzę. Jednak wszystkie spełzły na niczym, nawet ten w którym użyto gazów bojowych (chloru) i zginęło przeszło 2000 żołnierzy rosyjskich.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 130a Grybów

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Mayera i składa się z dwóch części. Pierwsza „a” stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grybowie, natomiast druga „b” położona jest na starym cmentarzu żydowskim na wzgórzu na zachód od miasta.

Kwatera na cmentarzu parafialnym założona została na planie prostokąta. Ogrodzona jest pełnym kamiennym murem od strony północnej i zachodniej. Wejście na cmentarz od strony północnej ujęte zostało kamiennymi słupkami zakończonymi zwieńczonymi kulami, następnie krótkimi odcinkami muru i masywnymi słupami kamiennymi. Pokonując kilka kamiennych stopni, wchodzimy na taras wyłożony kamiennymi płytami. Przed nami ukazuje się masywny krzyż centralny wykonany z kamienia.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny w Rutkach

Jeden z największych cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie województwa podlaskiego. Znajduje się on na wzniesieniu po wschodniej stronie drogi polnej z Rutki do Podwysokiego Jeleniewskiego. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, całość ogrodzona jest betonowymi słupkami połączonymi ze sobą drutem kolczastym. Cmentarz ma formę koła i składa się z czterech kamiennych tarasów. Na trzech z nich znajdują się mogiły pojedyncze oraz zbiorowe oznaczone kwadratowymi betonowymi płytami z widniejącymi na nich krzyżami równoramiennymi.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny w Dubeninkach

W zachodniej części Dubiennik na niewielkim wzgórzu, położony jest cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Został on wybudowany w latach 1914-1918. Na cmentarzu znajduje się 21 betonowych krzyży oraz jeden drewniany, umieszczony na głównej tablicy kamiennej. Obiekt ogrodzony jest kamiennym murkiem do którego prowadza kamienne schody. Składa się z trzech części: środkowej – prostokątnej, w której pochowani są żołnierze niemieccy, oraz dwóch półkolistych znajdujących się na przeciwległych krańcach w których spoczywają żołnierze rosyjscy nieznani z nazwisk. Śmierć poległych żołnierzy niemieckich upamiętniają dwie tablice w języku niemieckim.

Zobacz więcej >>

Cmentarz wojenny nr 136 Zborowice

Zaprojektowany przez Antona Mullera cmentarz położony jest 3 km na wschód od Zborowic. Składa się on z dwóch prostopadłych kwater o powierzchni 558 m2 i 209 m2 do których prowadzą jednoskrzydłowe żelazne furtki umieszczone naprzeciwko siebie. Kwatery ogrodzone są niskimi masywnymi słupkami kamiennymi połączonymi pierwotnie zdwojonymi pojedynczymi poręczami, następnie żelaznymi. Każda kwatera posiada swój pomnik w formie betonowego krzyża na masywnym, kamiennym postumencie. Podział na dwie kwatery wynika z zachowania przez projektanta pierwotnego układu mogił, które wykonali sami żołnierze bezpośrednio po zakończeniu walk. Wewnątrz kwater znajdują się podłużne mogiły z szeregami nagrobków w kształcie dużych betonowych steli na których umieszczone są żeliwne tablice inskrypcyjne. Na cmentarzu są dwa duże groby zbiorowe i 5 pojedynczych, w których pochowano 455 żołnierzy austro-węgierskich ( w większości honwedów) poległych w marcu i w maju 1915 r.

 • 1
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz wojenny nr 118 Staszkówka

Obiekt położony jest na spłaszczonym wzgórzu zwanym Patria (432 m n.p.m) około 3 km od wsi Staszkówka. Został zaprojektowany przez prof.Hosaeusa. Założony został na planie prostokąta i ogrodzony jest kamiennymi słupami połączonymi ze sobą żelaznymi poręczami. Wejście na cmentarz prowadzi przez dwie pary murowanych słupów o zróżnicowanej wielkości, połączonych podmurówką i metalowym płotem, zamknięte jednoskrzydłowymi wrotami. Pomnik centralny jest w formie czterech potężnych słupów kamiennych o wysokości 15 m, ustawionych w kwadrat, z płaską koroną, zwieńczone wysokimi stylizowanymi, prostymi mieczami zwróconymi ku niebu. Na cmentarzu rzędowo i symetrycznie względem osi kompozycyjnej znajdują się nagrobki typu maltańskiego (austriackiego) są to małe krzyże żeliwne na cokołach z emaliowanymi tabliczkami na licach.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 1111
 • 1123
 • 12
 • 1200
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 3333
 • 4
 • 46456
 • 465
 • 5
 • 55555
 • 6
 • 645
 • 654
 • 668
 • 7
 • 7889
 • 8
 • 9
 • 98498

Zobacz więcej >>