Paszport Austriacko-Wegierski

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

 

 Karta pracy "Arbeitsbuch"

Osoby nie posiadające karty pracy nie mogły otrzymać kart żywnościowych ani również kart odzieżowych. 

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

  Legitymacja fabryczna "Werks-Ausweis"

 • 11
 • 13
 • 9

 

 Karta rozpoznawcza "Generalgouvernement Kennkarte"

 • 20
 • 21
 • 22

 

List na korze brzozy

Pisany do kochanej dziewczyny na korze brzozy, napisany zostal 10 lutego 1941 roku.

 • 23

 

Dokument OPL

Dokumenty związane z organizacją ludności miasta Krakowa pod względem obrony przeciwlotniczej.

 • 25
 • 26
 • 27

 

Zaświadczenie o obywatelstwie polskim - 1929 r.

Zaświadczenie o obywatelstwie polskim wydane 24.X 1929 r. przez magistrat miasta Zdołbunowa.

 • 28
 • 29

 

Bilet tramwajowy z Krakowa

Bilet Miejskiej Koleji Elektrycznej w Krakowie, rok około 1939

 • 30
 • 31

 

Dyplom Komisji Pożyczki Narodowej  1933 r

Dyplom Komitetu Obywatelskiego Komisji Pożyczki Narodowej, wydany 5 października 1933 r w Łucku przez Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Narodowej.

 • 32

 

Bilet tygodniowy PKP 1936r.

 • 33
 • 34

 

Legitymacja pamiatkowa 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich.

Legitymacja przyznana przy nadaniu pamiątkowej odznaki 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich dnia 6 X 1934 roku, podpisana przez Dowódcę pułku, pułkownika Filipkowskiego.

 • 1
 • 2

 

Karta wojskowa Legionów Polskich.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

Karta służbowa Legionów Polskich.

Karta służbowa Legionów Polskich wydana 23 wrzeœnia 1916 roku, zawiadamiająca "...iż Pan ma się zaraz wstawić do tutejszej stacyji (Rajska, koszary Józefa Franciszka, I piętro, sala 58)...."

 • 5

 

Tymczasowa legitymacja Legionów Polskich

 • 3

 Wszystkie umieszczone na tej podstronie zdjęcia oraz skany pochodzą z prywatnych zbiorów autora strony.