IX okręg cmentarny - bochnia

 CMENTARZE

Archiwum IX okręgu

Okręg ten powstał na terenach bezpośrednich walk podejścia do Twierdzy Kraków na przełomie listopada i grudnia 1914 roku oraz późniejszych bojów cofającej się armii rosyjskiej. Jest na nim 40 cmentarzy o numeracji od 229 do 325 oraz od 332 do 344. Największy z nich znajduje się w Leszczynie nr 308. Wszystkie obiekty zachowały się do dnia dzisiejszego, trzy z nich są w stanie szczątkowym a jedynaście w daleko posuniętym etapie zniszczenia. Południowa część Okręgu położona jest na terenie Pogórza Wielickiego i Rożnowskiego, a jego północna na równinnych terenach doliny Wisły i Raby. Charakterystyczną cechą tych cmentarzy jest znaczne rozproszenie. Jedynie większe skupienie obiektów znajduje się w rejonie Łąkta-Leszczyna. Kierownikiem oraz projektantem większości cmentarzy był Franz Stark, oprócz cmentarza nr 314 w Bochni, który zaprojektował w drodze konkursu komendant sąsiedniego Okręgu Brzeskiego Karl Schölich. Do budowy użyto przeważnie betonu, w południowej części Okręgu kamienia, z którego wykonano większość pomników, ogrodzeń i krzyży centralnych. Większość ogrodzeń wykonano z rur żelaznych, w nie licznych przypadkach jako pełne mury. Drewniane ogrodzenia były w tym Okręgu rzadkością i spotkać możemy je tylko na pięciu obiektach. Wszystkie cmentarze podlegały Wojskowej Komendzie Rejonowej w Bochni.

Położenie cmentarzy

Lokalizacja cmentarzy na mapie, kliknij na punkt oznaczony symbolem by zobaczyć informacje o cmentarzu.

 :: Cmentarz nr 301 Żegocina 

Kriegerfriedhof Nr.301 Żegocina
Kreis IX Bochnia
Begraben:
11 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
9 Krieger der Russischen Armee.
68 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.
 

Wyjątkowo skromny cmentarz zaprojektowany został przez Franza Starka i obecnie stanowi kwaterę wojenną przy kościele parafialnym w którym znajdował się szpital polowy. Wejście znajduje się od strony kościoła zamknięte łańcuchem, ujęte wysokimi słupami wbudowanymi w mur. Od strony kościoła kwatera ogrodzona jest niskim kamiennym murem z dwuspadowym daszkiem. Z pozostałych stron ogrodzenia stanowi niski metalowy płot. W 7 grobach zbiorowych i 7 pojedynczych pochowano 11 żołnierzy austro-węgierskich, 68 niemieckich i 9 rosyjskich, poległych w grudniu 1914 roku.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

POCHOWANO TUTAJ *

- 11 żołnierzy.

- 68 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 9 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 301 Żegocina.

  

:: Cmentarz nr 309 Trzciana

Kriegerfriedhof Nr.309 Trzciana
Kreis IX Bochnia
Begraben:
36 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
97 Krieger der Russischen Armee.
52 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.
 

Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka i położony jest na terenie cmentarza parafialnego w Trzcianie. Podzielony został na dwie kwatery: dolną i górną. Kwatera dolna położona jest zaraz przy bramie wejściowej na cmentarz. Ogrodzona została betonowymi słupkami. Na wprost wejścia do kwateryusytuowana jest betonowa ściana pomnikowa na której, po obu jej stronach umieszczone są kamienne wieńce laurowe, a w nich małe żeliwne krzyże maltańskie - niemieckie i austriackie. Po niżej ściany pomnikowej umieszczona jest betonowa szeroka ława. Głównym elementem kwatery górnej jest ściana pomnikowa z tablicą inskrypyjną na której widnieje napis w języku niemieckim. W tłumaczeniu na język polski oznacza on "przybyliśmy w szarości dnia powszedniego, a przekroczyliśmy próg życia ukonorowani wawrzynem". W kwaterze tej znajduje się 9 grobów ziemnych z żeliwnymi krzyżami maltańskimi, w których pochowanych jest 16 żołnierzy austro-węgierskich i 15 niemieckich.
W obydwóch kwaterach pochowanych jest 52 żołnierzy niemieckich (z 30 pułku piechoty, 218 i 219 rezerwowego pułku piechoty i 47 sambijskiej kompanii pionierów), 36 armii austro-węgierskiej (z 271 pułku piechoty) oraz 97 armii rosyjskiej. Wszyscy zgineli w walkach, na okolicznych terenach, na początku grudnia 1914 roku w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

 - 36 żołnierzy.Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 30, 58, PRIR 218,219,271, PSam1PK 47.

- 52 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 97 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 309 Trzciana.

 

:: Cmentarz nr 310 Leszczyna

Kriegerfriedhof Nr.310 Leszczyna.
Kreis IX Bochnia
Begraben:
117 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
600 Krieger der Russischen Armee.
148 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.
 

Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka i położony jest we wsi Leszczyna, na skraju małego kompleksu leśnego. Wejście na cmentarz prowadzi przez bramę mającą formę portalu, wykonaną z bloków kamiennych zwieńczoną metalowym krzyżem z glorią. Pośrodku cmentarza znajduje się kaplica nakryta stożkowym dachem z okapem, zwieńczonym krzyżem. W ścianach kaplicy umieszczone są dwa okna, nad którymi widnieją daty 1914 i 1916. Poniżej jednego z nich, wmurowana jest tablica marmurowa z inskrypcją: "BEWAHRT DIE TUGENDEN, DIE KRIEGES NOT, SO LEUCHTEND HAT ERWECKT, IHR LEBENDEN UND WIR, DER KRIEGES OPFER, SEGNEN JHN." Cmentarz otoczony jest pełnym murem z kamiennym dostosowanym do ukształtowania terenu. W 123 grobach zbiorowych i 6 pojedyńczych pochowano 117 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 148 niemieckich oraz 600 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 117 żołnierzy. Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych : KuKIR 23,30,58,95, TKJR 3, FJB 13, 16, PRIR 218

- 148 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 600 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 311 Nowy Wiśnicz

Kriegerfriedhof Nr.311 Nowy Wiśnicz
Kreis IX Bochnia
Begraben:
51 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
140 Krieger der Russischen Armee.
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.
 

Na cmentarzu parafialnym w Nowym Wiśniczu w części południowej i północnej znajdują się dwie kwatery wojskowe zaprojektowane przez Franza Starka.

KWATERA I

Położona w południowej części cmentarza została założona na planie litery „T” o ściętych narożach u podstawy. Ogrodzona jest betonowymi słupami zakończonymi półkulami które są ze sobą połączone  żelazną rurą, na wysokiej podmurówce. Wejście do kwatery znajduje się od strony wschodniej, poprzedzone schodkami. Groby są rozmieszczone niesymetrycznie, brak jest pomnika centralnego.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 200
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 

KWATERA II

Położona jest w północnej części cmentarza. Założona została na planie prostokąta o mocno wciętych, pod kątem prostym, narożach południowych. Ogrodzenie stanowią betonowe słupy zakończone półkulami, połączone ze sobą żelazną rurą. Wejście do kwatery znajduje się naprzeciwko niskiego kamiennego pomnika w formie ściany, zwieńczony kamiennym krzyżem łacińskim. Na jego licu znajdował się kamienny wieniec laurowy. .

 • 1
 • 100
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
W obydwóch kwaterach w 20 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych łącznie pochowanych jest 51 żołnierzy austro-węgierskich i 140 rosyjskich poległych w grudniu 1914 r.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 51 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 140 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 311 Nowy Wiśnicz.

 

:: Cmentarz nr 319 Ujście Solne

Kriegerfriedhof Nr.319
Kreis IX Bochnia
Begraben:
3 Massengrãber und 2 Einzelgrãber
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz założony został na planie prostokąta i stanowi kwaterę wojskową przy cmentarzu parafialnym w Ujściu Solnym. Ogrodzenie cmentarza wykonane jest z betonowych słupów połączonych ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur, które łączy się z ogrodzeniem cmentarza parafialnego. Wejście na cmentarz znajduje się od strony wschodniej i zamykane było łańcuchem (na chwilę obecną brak łańcucha). Po obu stronach krzyża centralnego rozmieszczono dwa podobne postumenty z betonu, zwieńczone małą, betonową stelą o ściętych górnych narożach z nałożonym na lico małym, żeliwnym krzyżem maltańskim typu austriackiego. 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - W 3 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano żołnierzy austro-węgierskich którzy należeli do KuKiR 15, HR 9, 10, 11 HIR 20

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 319 Ujście Solne.

 

:: Cmentarz nr 320 Niedary

Kriegerfriedhof Nr.320
Kreis IX Bochnia
Begraben:
4 Massengrãber und 1 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Założony na planie prostokąta cmentarz o powierzchni 94 m² zaprojektował Franz Stark. Ogrodzony był pierwotnie betonowymi słupami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur. Na chwilę obecną słupy betonowe zastąpiono metalowymi. Pomnik centralny stanowią trzy betonowe stele między którymi znajdują się dwa nagrobki w formie stosu kamieni z wmurowanymi w lico dwuramiennymi niskimi krzyżami. Na środkowej steli umieszczono betonowy krzyż z nałożonym na lico dużym, żeliwnym, ażurowym krzyżem dwuramiennym. Na stelach bocznych, umieszczone małe betonowe stele o ściętych narożach górnych, z nałożonymi na licach żelaznymi krzyżami dwuramiennymi. Pośrodku kwatery znajduje się pojedynczy żelazny krzyż dwuramienny wykonany z prętów.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - W 4 grobach zbiorowych i 1 pojedynczych pochowano żołnierzy rosyjskich. Z imienia i nazwiska znanych jest tylko trzech pochowanych żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 320 Niedary.

 

:: Cmentarz nr 321 Świniary

Kriegerfriedhof Nr.321 Świniary
Kreis IX Bochnia
Begraben:
1 Einzelgrãber
Ehre den Gefallenen.

Pojedynczy grób oficera armii austriacko-węgierskiej usytuowany jest w centrum wsi Świniary i przylega do przydrożnej kapliczki. Mogiła założona jest na planie prostokąta, w przednich narożach znajdują się betonowe słupy, natomiast tylnia część mogiły to kamienny mur z wbudowanym prostopadłościennym, betonowym postumentem na którym umieszczono betonowy krzyż z nałożonym na licu żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Betonowe przednie słupy połączone z tylnym kamiennym murem za pomocą trzech żelaznych rur. Na umieszczonej tablicy inskrypcyjnej znajduje się napis – „Kapitan Antoni Knap oddał życie w walce o wolność 1915”.  Według wykazu pochowanych żołnierzy Urzędu Opieki nad Grobami Wojskowymi pochowany jest Antoni KNAB a nie KNAP. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

POCHOWANO TUTAJ *

Antoni Knab – Hauptmann (Kapitan) – J.R.95 (p.p.95) – Pochowany – 24.II.1914 lub 24.1915

 

:: Cmentarz nr 322 Grobla

Kriegerfriedhof Nr.322 Grobla
Kreis IX Bochnia
Begraben:
4 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
1 Krieger der Russischen Armee.
1 Massengrãber und 7 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs:
Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Zaprojektowany przez Franza Starka cmentarz założony jest na planie prostokąta i stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grobli. Ogrodzony jest betonowymi słupami, połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych rur żeliwnych. Wejście na cmentarz zamknięte ciężkim, żelaznym łańcuchem. Naprzeciw wejścia znajdują się trzy masywne betonowe postumenty. Na środkowym – betonowy krzyż z nałożonym na lico dużym żeliwnym krzyżem ażurowym typu austriackiego. Po boku umieszono mniejsze betonowe stele o ściętych narożach, z małymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi typu austriackiego na licach. Groby umieszczono w jednym rzędzie, równolegle do wschodniego ogrodzenia. W 1989 roku podczas prac remontowych wydzielono alejki gazonowym krawężnikiem a zespoły grobów ujęto w betonowe obramowania. W 2012 roku został wykonany remont cmentarza podczas którego odnowiono elementy ogrodzenia betonowego, pomnik centralny oraz wszystkie elementy metalowe. Na cmentarzu w 1 grobie zbiorowym i 7 pojedynczych pochowano żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. Znanych z nazwiska jest 5 żołnierzy.(lista znajduje się poniżej zdjęć).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 4 żołnierzy (z KuKIR 40, LIR 1).

ROSJA (RU) - 1 żołnierz.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 322 Grobla

 

:: Cmentarz nr 323 Mikluszowice

Kriegerfriedhof Nr.323 Mikluszowice
Kreis IX Bochnia
Begraben:
33 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
15 Krieger der Russischen Armee.
8 Massengrãber und 1 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs:
Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz o powierzchni 179 m² stanowi kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Mikluszowicach. Ogrodzony jest betonowymi słupami zwieńczonymi półkulami połączonymi ze sobą barierami ze zdwojonych żelaznych rur. Pomnik centralny to prostopadłościenny postument z betonowym prostym krzyżem o szerokich ramionach, na którego licu nałożony został żeliwny krzyż ażurowy typu austriackiego. Na narożach muru znajdują się małe betonowe stele z małymi żeliwnymi krzyżami dwuramiennymi na licach. Mogiły umieszczono w jednym rzędzie. Nagrobki to niskie betonowe podstawy z krzyżami wykonanymi z metalowych prętów. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia zamknięte łańcuchami usytuowane na wprost pomnika centralnego. W 8 grobach zbiorowych i 1 pojedynczym pochowano 33 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 15 żołnierzy armii rosyjskiej, który polegli w okresie sierpnia - grudnia 1914 roku oraz w początkach 1915 roku . Podczas II wojny światowej został pochowany na cmentarzu radziecki pilot, Major Nikołaj Nikołajewicz Szaranda, zestrzelony 15.01.1945 przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą nad Gawłówkiem.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 33 żołnierzy (z KuKIR 15, 55, 57, 95, FKR 3, HIR 14, LIR 1,2).

ROSJA (RU) - 8 żołnierz.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 323 Mikluszowice

 

:: Cmentarz nr 325 Wola Batorska - Sitowiec

Kriegerfriedhof Nr.325 Wola Batorska-Sitowiec
Kreis IX Bochnia.
Begraben:
27 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
16 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz ten pochodzi z 1914 roku. Mieszczą się tutaj mogiły żołnierzy poległych na początkach I wojny światowej. Wsród żelaznych krzyży postawiono również krzyże podwójne. Znajdują się tutaj również groby żołnierzy wyznania greckokatolickiego, służących w armii austriackiej. Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wygląd pierwotny cmentarza  

 • 287

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 27 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 65, 88, TJKR 3,SchR 32, LFKR 43, LIR 1).

ROSJA (RU) - 16 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 325 Sitowiec.

 

:: Cmentarz nr 334 Chełm

Kriegerfriedhof Nr.334 Chełm.
Kreis IX Bochnia
Begraben:
21 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
21 Krieger der Russischen Armee.
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Na terenie cmentarza parafialnego w Chełmie znajduje się kwatera wojskowa, zaprojektowana przez Franza Starka. Nie trudno ją odnaleźć bowiem położona jest zaraz po prawej stronie za bramą wejściową na cmentarz. Całość ogrodzona została betonowymi słupami na bazach typu toksańskiego. Naprzeciwko wejścia, w linii ogrodzenia północnego umieszczona jest ściana pomnikowa, pośrodku której na betonowym krzyżu umieszczony został duży żeliwny krzyż ażurowy typu austriackiego. Pod krzyżem widnieje data budowy cmentarza - 1917. Po bokach ściany, na licach betonowych kubików założone są żeliwne krzyże maltańskie typu: austriackiego i dwuramiennego. Groby ziemne z żeliwnymi krzyżami na małych betonowych cokolikach (bez tabliczek inskrypcyjnych) umieszczono równolegle do ogrodzenia północnego. W 5 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 21 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

 • 1
 • 2
 • 3
POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 21 żołnierzy (z KuKIR 56, TKJR 1).

ROSJA (RU) - 21 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 339 Sobolów

Kriegerfriedhof Nr.339 Sobolów
Kreis IX Bochnia
Begraben:
168 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
146 Krieger der Russischen Armee
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz ten znajduje się obecnie na terenie cmentarza parafialnego. Otoczony jest niskim żeliwnym płotkiem a jego głównym elementem jest kamienny pomnik zwieńczony krzyżem na którym znajduje się napis "Pokój niech będzie z nami" w trzech językach: Polskim, Niemieckim i Rosyjskim. Groby oznaczone są krzyżami jedno - lub dwuramiennymi bez tabliczek imiennych. Układ pierwotny cmentarza jest już nieczytelny ponieważ zostały na nim w późniejszym czasie umieszczone groby cywilne. Pochowano tutaj żołnierzy, poległych w operacji limanowsko - łapanowskiej w grudniu 1914 roku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 168 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 14, oraz TKJR 2 ).

ROSJA (RU) - 146 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 339 Sobolów

 

:: Cmentarz nr 340 Wola Nieszkowska-Zonia

Kriegerfriedhof Nr.340 Wola Nieszkowska-Zonia.
Kreis IX Bochnia
Begraben:
228 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
270 Krieger der Russischen Armee.
30 Massengrãber und 17 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Obiekt ten położony jest na wschód od wsi Zonia, na skraju kompleksu leśnego. Cmentarz założony na planie prostokąta otoczony jest kamiennym murem, groby to betonowe postumenty z metalowymi krzyżami, został zaprojektowany przez Franza Starka. W 30 grobach zbiorowych i 17 pojedyńczych spoczywa 228 żołnierzy austr-węgierskich i 270 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. Zidentyfikowano 174 pochowanych tutaj żołnierzy.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 228 żołnierzy (z jednostek wojskowych: TKJR 3,4, FJB 13,14, KSchR II).

ROSJA (RU) - 270 żołnierzy.

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 340 Wola Nieszkowska - Zonia.

 

:: Cmentarz nr 341 Wola Nieszkowska-Wichras

Kriegerfriedhof Nr.341
Kreis IX Bochnia
Begraben:
175 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
146 Krieger der Russischen Armee.
18 Massengrãber und 6 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony na wschód od wisi w lesie, w rejonie przysiółka Wichras (w ewidencji austriackiej zwany "Zonia") na planie nieregularnego wieloboku. Nie jest jednak łatwo tam trafić, ponieważ brakuje jakiejkolwiek informacji o cmentarzu. W 18 grobach zbiorowych i 6 pojedyńczych pochowano 175 żołnierzy austro-węgierskich i 146 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. Cmentarz zaprojektowany przez Franza Starka

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 175 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 146 żołnierzy.

 

 

 

Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

 - Polska (PL)

 - Austria (AT)

 - Rosja (RU)

 - Niemcy (D)

N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.