III Okręg cmentarny położony jest w Beskidzie Niskim (na północ od Pasma Magury) a niewielki jego fragment - na wzgórzach otaczających od północy dolinę Ropy pod Gorlicami. Obszar ten obejmuje tereny najcięższych walk toczących się o przełamanie frontu rosyjskiego w maju 1915 roku, związku z tym połowa cmentarzy położona jest wzdłuż linii frontu od Małastowej przez Siary - Gorlice do Stróżówki. Czterdzieści jeden cmentarzy znajdujących się w III Okręgu to samodzielne założenia przestrzenne, osiem natomiast założono przy istniejących cmentarzach miejscowych, dwa przy cmentarzach żydowskich oraz dwa przy starych kapliczkach i jeden przy klasztorze w Bieczu. Największym i najbardziej reprezentatywnym cmentarzem tego Okręgu jest cmentarz nr 91 w Gorlicach, miał on ze względu na umieszczenie specjalnych tablic pamiątkowych stanowić pomnik bitwy pod Gorlicami. Innym pelniącym podobną funkcję miał być cmentarz nr 80 w Sękowej, gdzie zaprojektowano monumentalną kaplicę, upamiętniającą krwawe walki pułków bawarskich pod Sękową. Na większości cmentarzy w III Okręgu istnieją groby żołnierskie wszystkich trzech walczących armii. Kierownikiem artystycznym i głównym projektantem III Okręgu był Hans Mayr, w projektach brali udział również inni twórcy: jak Gustaw Ludwig, kapitan Emil Ladewig. Wizje artystyczne niektórych cmentarzy przekazywali w akwarelach tacy malarze jak: Reinhold Völkel oraz Henryk Uziembło. Natomiast Franz Poledne pozostawił rysunki projektów. W przeciwieństwie do I Okręgu cmentarnego, brak jest tutaj epitafii o charakterze lirycznym, jedynie na czterech cmentarzach zachowały się tablice informacyjne. Spotkać możemy również przydrożne drogowskazy, ktore zachowały się przy niektórych cmentarzach. Styl i charakter budowli cmentarzy w III Okręgu odbiega znacznie od wyglądu cmentarzy I Okręgu, natomiast zbliżony jest do pozostałych Okręgów: X-Limanowsko-Nowosądeckiego, IV-Łużańskiego i II - Jasielskiego. Wygląd budowli przeważnie jest "ciężki" wręcz monumentalny, określany nieraz jako "typowy pruski". Przeważają tu masywne krzyże kamienne, okazałe bramy wejściowe, narożne słupy i pylony. Tylko na niektórych cmentarzach krzyże centralne wykonane są z drewna. Większość ogrodzeń wykonanych jest z kamiennych lub betonowych murów lub kamiennych słupów połączonych żelaznymi rurami. Drewniane płoty występują tylko na pięciu cmentarzach. Krzyże nagrobne wykonane przeważnie z żelaza i żeliwa. Większość cmentarzy zlokalizowano w korzystnej ekspozycji krajobrazowej, w miejscach z daleka widocznych, często na wierzchołkach wzniesień lub otwartych zboczach. Wiele z nich zostało zarośniete lasem lub kępami wysokich zadrzewień.

 • Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w III okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej mapy.Nr 63 Pętna Nr 91 Gorlice
Nr 64 Bartne Nr 92 Stróżówka
Nr 65 Małastów Kornuta Nr 93 Stróżówka
Nr 66 Małastów Nr 94 Stróżówka
Nr 67 Ropica Ruska Nr 95 Stróżówka
Nr 68 Ropica Ruska Nr 96 Stróżówka
Nr 69 Przegonina Nr 97 Stróżówka
Nr 70 Owczary/dw.Rychwałd Nr 98 Glinik Mariampolski
Nr 71 Łosie Nr 99 Kobylanka
Nr 72 Ropa Nr 100 Kobylanka
Nr 73 Szymbark-Łęgi Nr 101 Libusza
Nr 74 Szymbark Nr 102 Wójtowa
Nr 75 Szymbark Nr 103 Pagorzyna
Nr 76 Siary Nr 104 Strzeszyn-Wilczak
Nr 77 Ropica Ruska Nr 105 Biecz-Harta
Nr 78 Ropica Ruska Nr 106 Biecz
Nr 79 Sękowa Nr 107 Biecz - nieistniejący
Nr 80 Sękowa Nr 108 Biecz
Nr 81 Męcina Wielka Nr 109 Biecz Dolny
Nr 82 Męcina Wielka Nr 110 Binarowa
Nr 83 Wapienne Nr 111 Racławice
Nr 84 Bednarka Nr 126 Binczarowa
Nr 85 Rozdziele Nr 127 Florynka
Nr 86 Ropica Polska Nr 128 Wawrzka
Nr 87 Gorlice-Nowodwór Nr 129 Grybów
Nr 88 Gorlice-Sokół Nr 130 Grybów
Nr 89 Golice - nieistniejący Nr 130a Grybów
Nr 90 Gorlice Nr 130b Grybów

 

:: Cmentarz nr 66 Małastów

Kriegerfriedhof Nr.66 Małastów
Kreis III Gorlice
Begraben:
41 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
77 Krieger der Russischen Armee
14 Massengrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz założony został po walkach w maju 1915 roku, na przednim skraju pozycji rosyjskich. Zaprojektowany przez Hansa Mayra. znajduje się w lesie na południowo-zachodnim stoku góry Kornuta, około 150 metrów od drogi Gorlice-Konieczna. Obiekt założony został na planie prostokąta, ogrodzony jest kamiennym murem dostosowanym do ukształtowania terenu. Po prawej stronie od wejścia na cmentarz jest kamienny pylon na którym znajdowała się tablica inskrypcyjna. Pierwotnie przy murze wschodnim ustawiony był wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym blaszanym nakryciem. W 14 grobach zbiorowych pochowano 118 żołnierzy, 41 Austriaków i 77 Rosjan.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
POCHOWANO TUTAJ *

- 41 żołnierzy z 18, 28. Cesarsko-Królewskiego Pułku Piechoty, 33. Pułku Strzelców.

- 77 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 60 Małastów.

 

:: Cmentarz nr 80 Sękowa

Kriegerfriedhof Nr.80 Sękowa
Kreis III Gorlice
Begraben:
468 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
378 Krieger der Deutschen Armee
360 Krieger der Russischen Armee
85 Massengrãber und 23 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Ten piękny i urokliwy cmentarz, zaprojektowany został przez Hansa Mayra. Położony jest po lewej stronie drogi (z Sękowej do Męciny Małej) na wzniesieniu góry "Łysula". Projektant cmentarza nie zrealizował w pełni swoich planów lecz patrząc na nie przychodzi nam na myśl układ świątyni egpipskiej, zwiedzając cmentarz trudno dostrzec "gołym okiem" to porównanie, lecz jeśli przyjrzymy się bliżej zobaczymy z czego ono wynika. Do świątyni egipskiej upodabnia narastająca wertykalizacja, pionowe linie pylonów, smukłość krzyża, wreszcie pergola (której konstrukcja nieco przytłacza cmentarz) oraz smukła bryła kaplicy - wieży widokowej. A także masywne mury z kamiennych ciosów, potęgujące wrażenie monumentalizmu budowli i umieszczenie kaplicy na wzgórzu co symbolizuje wieczne trwanie.
Cmentarz nr: 80 w Sękowej pierwotnie miał się składać z trzech wydzielonych elementów. Położony na wysokim wzgórzu opasany jest masywnym murem, a wejścia do niego strzegą cztery pylony (były one wynalazkiem Egipcjam i integralna częścią ich świątyń, które zawsze otaczał wysoki, monumentalny mur). Za bramą naprzeciw wejścia stoi masywny betonowy krzyż. Po jego bokach są umieszczone pola grobowe z nagrobkami (ozdobione żeliwnymi krzyżami typu "porucznik Mayr" na których na przecięciu ramion umieszczono datę 1915, oraz stelle na których umieszczono tablice żeliwne bądź metalowe z imieniem i nazwiskiem pochowanych tutaj żołnierzy). Do następnego poziomu, nad którym góruje potężna betonowa pergola (którą otaczają rzędy nagrobków), prowadzą dwa ciągi schodów. Dalej według Hansa Mayera miała powstać potężna neorenesansowa kaplica - świątynia, zwieńczona złotą kopułą, upamiętniająca krwawe walki pułków bawarskich w tym rejonie. Do wybudowania świątyni jednak nie doszło, a szkoda bo z planów wynika że mogła posiadać imponujące wymiary, a także taras widokowy z którego można byłoby podziwiać przepiękną panoramę Beskidu. Pochowani żołnierze spoczywają w 85 mogiłach zbiorowych oraz 23 pojedyńczych.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 468 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 378 żołnierzy.Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych: KuKIR 3,9,12,17,28,36,56,58,59,98,100, BHIR 4, TKJR 1,3,4, FJB 2,13,18,30, BPB 21, SchR 12,25,28,33, PIR 46,58, PRIR 46, BIR 3,13,22 oraz BRIR 13

ROSJA (RU) - 360 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 80 w Sękowej.

 

:: Cmentarz nr 81 Męcina Wielka

Kriegerfriedhof Nr.81 Męcina Mała
Kreis III Gorlice
Begraben:
17 Krieger der Deutschen Armee
28 Krieger der Russischen Armee
8 Massengrãber und 9 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektował Hans Mayr i spoczywa na nim 45 żołnierzy w 8 grobach zbiorowych i 9 pojedyńczych, poległych na drugiej linii obrony głównej pozycji rosyjskich w maju 1915 roku. Obiekt założony jest na planie prostokąta i znajduje się na małym wzgórku przy zakolu drogi Sękowa-Wapienne. Ogrodzony jest pełnym murem z ciosów kamiennych. W centrum cmentarza znajduje się masywny kamienny krzyż, którego otaczają nagrobki z krzyżami żeliwnymi z datą 1915 oraz dwuramienne krzyże wykonane z żelaznych prętów.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 17 żołnierzy ( z jednostek: PIR 58, PRIR 46, BIR 3, 22).

ROSJA (RU) - 28 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 82 Męcina Wielka

Kriegerfriedhof Nr.81 Męcina Mała
Kreis III Gorlice
Begraben:
25 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
71 Krieger der Russischen Armee
17 Massengrãber und 24 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz ten znajduje się na cmentarzu parafialnym i został najprawdopodobniej założony przy kamiennym łemkowskim krzyżu, na dole którego widneją ledwo widoczne napisy z datą 1903. Obiekt ten został zaprojektowany przez Hansa Mayra i pochowanych na nim jest 25 Austriaków i 71 żołnierzy armii rosyjskiej w 17 grobach ziemnych i 24 pojedyńczych, poległych po przełamaniu głównej pozycji rosyjskich w maju 1915 roku. Na cmentarzu tym znajduje się również mogiła rozstrzelanych przez hitlerowców 3 osób w dniu 26.06.1943. Całość ogrodzona jest niskim kamiennymi słupkami, połączonymi podwójnymi poręczami z żelaznych rur. Uwagę zwraca metalowa furtka wykonana z żelaznych rur, pomiędzy którymi jest umieszczony metalowy krzyż z datą 1915 oraz wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowanym na obrzeżach. Brak zarysów grobów oraz tabliczek imiennych. Cmentarz w dobrym stanie technicznym, zadbany.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 25 żołnierzy ( z jednostki : SchR 10).

ROSJA (RU) - 71 żołnierzy.

Pochowane osoby rozstrzelane przez Hitlerowców dnia 26.06.1943 r :
Mikołaj Kowalski - ur. 13.11.1910 r.
Jan Zelem - ur. 31.03.1916 r.
Mikołaj Zelem - ur.  02.12.1919 r.

 

:: Cmentarz nr 83 Wapienne

Kriegerfriedhof Nr.83 Wapienne
Kreis III Gorlice
Begraben:
38 Krieger der Russischen Armee
2 Massengrãber, 5 Reihengräber und 15 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz ten został zaprojektowany przez Hansa Mayra, spoczywają na nim w 2 mogiłach zbiorowych, 5 mogiłach rzędowych i 15 pojedyńczych, wyłącznie żołnierze armii rosyjskiej w liczbie 38, polegli w maju 1915 roku. Obiekt jest kompletnie nie widoczny z drogi. Aby do niego dotrzeć należy skręcić w polną drogę oznaczoną tabliczką "teren prywatny", pomiędzy nowym płotem ośrodka wypoczynnego a płotem prywatnego domu. Udajemy sie kilkanaście metrów polną drogą, po czym skręcamy w lewo gdzie w niewielkim zagajniku znajduje się cmentarz. Obiekt ten został założony na planie rombu ze ściętnym narożnikiem, w którym znajduje się wejście. Pośrodku cmentarza ustawiony jest drewniany krzyż na kamiennym cokole, nakryty łamanym daszkiem z ząbkami. Mogiły rozmieszczone są wzdłuż ogrodzenia z żelaznymi dwuramiennymi krzyżami z prętów na małych betonowych cokolikach. Cały cmentarz jest otoczony murem z kamiennych ciosów.

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 38 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 84 Bednarka

Kriegerfriedhof Nr.84 Bednarka
Kreis III Gorlice
Begraben:
13 Krieger der der Deutschen Armee.
14 Krieger der Russischen Armee
 7 Massengrãber und 4 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs:
Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Zaprojektowany przez Hansa Mayera cmentarz położony jest na lekkim wzniesieniu po prawej stronie drogi nr 993 jadąc od strony Gorlic. Stanowi on kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Bednarce.  Założony został na planie prostokąta, ogrodzony jest niskimi kamiennymi słupkami połączonymi ze sobą podwójnymi poręczami z żelaznych rur. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, która znajduje się naprzeciwko pomnika centralnego (pierwotnie był to wysoki drewniany krzyż z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowanym na obrzeżu. Na chwilę obecną funkcję pomnika centralnego pełni betonowy nagrobek z dużym żelaznym krzyżem jednoramiennym, ażurowy, z motywem palmety ma drzewcu). Dzisiejszy wygląd cmentarza odbiega od wyglądu pierwotnego, możemy to przypisać pracom remontowym które przeprowadzono w okresie międzywojennym. W 7 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 27 żołnierzy (w tym 14 rosyjskich) poległych w maju 1915 roku podczas przełamywania pozycji głównego pasa obrony rosyjskiej.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
POCHOWANO TUTAJ *

 - 13 żołnierzy.

- 14 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 84 Bednarka.

 

:: Cmentarz nr 85 Rozdziele

Kriegerfriedhof Nr.85 Rozdziele.
Kreis III Gorlice
Begraben:
4 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
19 Krieger der Russischen Armee.
14 Krieger der Deutschen Armee
5 Massengrãber und 14 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest po prawej stronie drogi do Wapiennego (po wycięciu krzaków widoczny z drogi, przez co łatwo do niego trafić). Został zaprojektowany przez Hansa Mayra, i w 5 grobach zbiorowych i 14 pojedyńczych pochowano 37 żołnierzy. 4 żołnierzy z armii austriacko - węgierskiej (z 21. pulku piechoty, 3. pułku strzelców i z 10. batalionu pionierów), 14 z armii niemieckiej (z 22. bawarskiego pułku piechoty) i 19 z armii rosyjskiej, którzy polegli na trzeciej rosyjskiej pozycji obronnej w maju 1915 roku. Pochowano tutaj również 3 żołnierzy Wermachtu, poległych w 1944 roku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 4 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 14żołnierzy.

ROSJA (RU) - 19 żołnierzy.

Pochowani żołnierze Wermachtu :
Leutn. Hugo Ender - ◊ 4.01.1919 - † 24.09.1944
Gefr. Heinrich Otien - † 22.09.1944
Obergefr. Werner Maálbay - † 22.09.1944

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 85 Rozdziele.

 

:: Cmentarz nr 88 Gorlice-Sokół

Kriegerfriedhof Nr.88 Gorlice - Sokół
Kreis III Gorlice
Begraben:
20 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
100 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany przez Hansa Mayra, położony jest przy zielonym szlaku do Wapiennego. Najkrótsze dojście do cmentarza jest z szosy na Duklę, za mostem nad rzeką Sękówką należy w odległości ok.100 m. zejść stromą ścieżką na dół, a następnie dróżką która prowadzi do góry. Cmentarz ukazuje się nam na końcu pola, po wyjściu zza narożnika płotu. Niestety architekt nie przewidział że cmentarz zarośnie drzewami, w skutek czego cały obiekt widać obecnie tylko w miesiącach kiedy nie ma liści. Pochowanych na tym cmentarzu jest 20 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej i 100 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz jest w dość dobrym stanie technicznym, gdzie niegdzie widać ślady chuligaństwa (np.symbol anarchii namalowany na dole głównego krzyża).

 • 1
 • 10
 • 11
 • 111
 • 12
 • 2
 • 22
 • 27
 • 3
 • 33
 • 4
 • 44
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 20 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 98).

ROSJA (RU) - 100 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 88 Gorlice/Sokół.

 

:: Cmentarz nr 89 Gorlice - nieistniejący

Cmentarz zaprojektował Hansa Mayr, i znajdował się w zachodniej cześci Gorlic. Na cmentarzu znajdowały się 2 groby zbiorowe, w których pochowano 61 żołnierzy niemieckich poległych w czasie szturmu na miasto 2 maja 1915 roku. Obiekt został zlikwidowany w czasie budowy osiedla "Krakowska", a ekshumowane szczątki poległych przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarzu wojskowym nr: 91 w Gorlicach. Obecnie na miejscu dawnego cmentarza znajdują się upamiętniające dwa duże głazy piaskowca.

 • 89b

POCHOWANO TUTAJ *

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na nieistniejącym cmentarzu nr: 89 Gorlice.

 

:: Cmentarz nr 91 Gorlice

Kriegerfriedhof Nr.91 Gorlice
Kreis III Gorlice
Begraben:
425 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
140 Krieger der Deutschen Armee
287 Krieger der Russischen Armee
161 Massengrãber und 140 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Emil Ladwieg.
Entwerfer des Postaments: Gustav Ludwig.
Ehre den Gefallenen.

Jest jednym z największych i jednocześnie reprezenatcyjnym cmentarzem w III okręgu. Położony na szczycie Góry Cmentarnej (nazwa pochodzi od cmentarza) w pobliskim sąsiedztwie osiedla Korczaka góruje nad Gorlicami i jest widoczny prawie z każdej jego części. Dla osób które nie lubią zwiedzać cmentarzy, polecam to miejsce ze względu na rewelacyjną panoramę miasta oraz widok na dolinę Sękówki. Również samo dotarcie do cmentarza nie stanowi problemu, można udać się na piechotę bądź podjechać samochodem pod samą bramę wejściową.
Obiekt ten został zaprojektowany przez EMILA LADEWIGA, który zwyciężył w konkursie rozpisanym przez Wydział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.Celem wybudowania cmentarza było uczczenie poległych żołnierzy w walkach które toczyły się w maju 1915 r. o Gorlice. W krótkim czasie po zakończeniu działań wojennych utworzony został na wzgórzu cmentarz wojenny (prowizoryczny), na którym pochowano żołnierzy poległych w walkach o północną i zachodnią część Gorlic. Jednak wygląd uznano za nie wystarczającą formę i podjęto budowę nowego obiektu. Ze względu na brak pieniędzy Krakowski Oddział Grobów Wojennych zatrudnił przy budowie cmentarza jeńców wojennych zgodnie z ich zdolnościami. Jeńcy Rosyjscy zostali zatrudnieni głównie przy pracach ziemnych i ciesiołce, jeńców włoskich jako zdolnych kamieniarzy zatrudniono do obróbki detali artystycznych. Większą część kamienia (ok. 800 m²) zużytego na budowę cmentarza pozyskano z kamieniołomu na zboczu wzgórza Urwisko po drugiej stronie rzeki Ropa. Natomiast pozostałą część dostarczono z kamieniołomu Straconka koło Bielska. Zaprojektowany przez GUSTAVA LUDWIGA krzyż pomnikowy łączy w swej symbolice chrystianizm z germanizmem oraz znakomicie komponuje się w architekturę cmentarza. Na pomniku tym od strony ołtarza polowego umieszczone są dwie tablice. Pierwsza z nich to tablica o kształcie owalu, na której orzeł w koronie trzyma swomi pazurami napis: BRACIOM POLAKOM ŻOŁNIERZOM W ARMIACH TRZECH PAŃSTW ZABORCZYCH WALCZĄCYCH W OBCYCH MUNDURACH LECZ ZA POLSKĄ SPRAWĘ POLEGŁYCH NA POBOJOWISKACH GORLICKICH W LATACH 1914 - 1915 NAPIS TEN KŁADĄ W WYZWOLONEJ POLSCE WDZIĘCZNI RODACY 1928. Natomiast druga o kształcie kwadratu tablica nosi napis : TABLICA POWYŻSZA UFUNDOWANA PRZEZ Pow. Koło Zw. Inw. Woj. R.P. W GORLICACH 1.XI.1928 A USUNIĘTA PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA 27.X.1940 WRACA NA SWOJE PIERWOTNE MIEJSCE DNIA 27.X.1946 JAKO WIDOMY ZNAK ZWYCIĘSTWA POLSKI NAD WROGIEM. Cały cmentarz jest otoczony masywnym kamiennym murem, biegnącym w zależności od położenia terenu. Jego głównym akcentem architektonicznym jest brama wejściowa która ma klasyczną trójdzielną formę. Przez otwarte na przestrzał wejście, nawiązujące do rzymskich łuków triumfalnych, widać betonowy krzyż na platformie. W dwu bocznych skrzydłach bramy utworzono płyciny, w których umieszczono tablice z nazwiskami pochowanych tutaj żołnierzy (oraz spis poległych z przenisionego cmentarza nr: 89). Znajdują się tam również betonowe ławki (częsty element galicyjskich cmentarzy), na których można sobie odpocząć. We wschodniej części cmentarza jest ołtarz polowy który to wykorzystano podczas obchodów 80 - rocznicy Bitwy Gorlickiej. Zaraz po przekroczeniu bramy wejściowej po lewej stronie znajduję się tablica upamiętniająca miejsce pochowania żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej. Szczątki 362 żołnierzy w 1997 roku zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz wojenny do Siemianowic Śląskich. Podczas pobytu w Gorlicach zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego przepięknie położonego cmentarza wojennego.

 • 10
 • 11
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 225
 • 23
 • 24
 • 26
 • 29
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 6
 • 66
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 425 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 140 żołnierzy. Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych: GFAR 2, PIR 46, 58, 237, RFK 86, BIR 3, 22, PRIR 46, 267, 270, 271, 272, PSam1PR 18, oraz KuKIR 56, 17, 3, 9, 7, 100, 98, 57, KuKIR 36, 94, 16, 20, LIR 10, 1, 12, LIR 14, 9, 16, 20, 24, 25, 30, PommUL 9, FJB 2, 8, 9, 12, 24, TrD4, HIR 10, 11, SB 1, FHR 6, DR 15, BHIR 2, PIR 92, PFAR 237

ROSJA (RU) - 287 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 91 Gorlice.

 

:: Cmentarz nr 93 Stróżówka

Kriegerfriedhof Nr.93 Stróżówka.
Kreis III Gorlice
Begraben:
37 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
9 Krieger der Russischen Armee.
10 Krieger der Deutschen Armee
8 Massengrãber und 11 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz został zaprojektowany przez Hans Mayra i znajduje się przy drodze do Mszanki przez Kozią Górkę. Cały cmentarz jest ogrodzony pełnym murem kamiennym z wejściem ujętym kamienną bramą z arkadowym prześwitem, zwieńczoną żelaznym krzyżykiem na kuli, zamknięte żelaznymi dwuskrzydłowymi wrotami. Punktem centralnym cmentarza jest ustawiony pośrodku ogrodzenia wysoki drewniany krzyż z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowanym na obrzeżu. Niestety oryginalny krzyż się nie zachował, a w czasie remontu ustawiono na jego miejscu "atrapę", która nie jest odzwierciedleniem oryginału. Najprawdopodobniej przyczyną tego być może jest linia energetyczna która przebiega powyżej cmentarza a solidny krzyż mógłby stanowić zagrożenie. Pola grobowe się zatarły a obecne umiejscowienie odlewanych krzyży żeliwnych jest umowne. W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 10 żołnierzy armii niemieckiej oraz 9 żołnierzy armii rosyjskiej.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

 - 37 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 10 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 9 żołnierzy.Pochowani żołnierze należeli do PRIR 270, PSamlPR 18

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 93 Stróżówka.

 

:: Cmentarz nr 95 Stróżówka

Kriegerfriedhof Nr.95 Stróżówka
Kreis III Gorlice
Begraben: 22 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
43 Krieger der Deutschen Armee
28 Krieger der Russischen Armee
14 Massengrãber und 2 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Obiekt zaprojektowany przez Hansa Mayra i znajduje się przy drodze Gorlice-Moszczenica. Wybudowany na planie wydłużonego prostokąta ogrodzony został od strony wschodniej niskim płotem z żelaznych sztachet, a z pozostąłych stron pełnym murem kamiennym zachodzacym na naroża i zakończonym kamiennymi słupkami. Pomnik centralny stanowi trójkątna kamienna ściana o ściętym wierzchołku zwieńczonym małym betonowym krzyżem. Na licu pomniku znajduje się wnęka po tablicy inskrypcyjnej. Na cmentarzu w 14 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych spoczywa 93 żołnierzy, 22 Austriaków, 43 Niemców i 28 Rosjan. Cmentarz zachowany w dobrym stanie.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

POCHOWANO TUTAJ *

- 22 żołnierzy.

- 43 żołnierzy z 267, 268, 270, 271. Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty

- 28 żołnierzy.

Pozostali pochowani żołnierze należeli do RPK 85, 86

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 95 Stróżówka.

 

:: Cmentarz nr 97 Stróżówka

Kriegerfriedhof Nr.97 Stróżówka
Kreis III Gorlice
Begraben: 37 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
241 Krieger der Deutschen Armee
65 Krieger der Russischen Armee
28 Massengrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest przy drodze Gorlice-Moszczenica w zagajniku na północnym skraju wsi. Został zaprojektowany przez Hansa Mayra na planie prostokąta. Wejście główne na cmentarz znajduje się od strony drogi, ujęte odcinkiem muru z prostokątnym prześwitem tworzy niewielki dziedziniec na którym ustawiono wysoki drewniany typowy krzyż. Pozostała część cmentarza ogrodzona jest żywopłotem. W połowie cmentarza przebiega poprzeczna, otwarta w liniach ogrodzeń bocznych alejka, która dzieli cmentarz na dwie części: w pierwszej tuż za wejściem głównym znajdują się groby Rosyjskie, w formie niskich kamiennych kopców z małymi stelami bez oznaczeń. W drugiej części są groby niemieckie i austro-węgierskie, płaskie mogiły w betonowych obramowaniach z betonowymi stelami z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi. W niewielkiej odległości od cmentarza znajduje się również masowy grób w którym spoczywają szczątki ok. 700 zamordowanych Żydow. W 28 grobach zbiorowych pochowano 343 żołnierzy, 241 żołnierzy armii niemieckiej, 37 armii austriackiej i 65 Rosjan, poległych w maju 1915 roku na głównej linii frontu.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 37 żołnierzy.

- 241 żołnierzy

ROSJA (RU) - 65 żołnierzy.

Pochowani żołnierze należeli do następujących jednostek : KuKIR 57, PIR 237, PRIR 267, 268, 269, RPK 85, PSamlPK (FeldPK) 237.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 97 Stróżówka.

 

:: Cmentarz nr 98 Glinik Mariampolski

Kriegerfriedhof Nr.98 Glinik Mariampolski
Kreis III Gorlice
Begraben:
254 Krieger der Russischen Armee
33 Massengrãber und 6 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest blisko rzeki Ropy w pobliżu drogi Gorlice-Zagórzany i został zaprojektowany przez Hansa Mayra. Założony został na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony jest betonową balustradą z prostych tralek. Na cmentarz wchodzi się przez bramę z prześwitem arkadowym która jest zamykana dwyskrzydłowymi żelaznymi wrotami. Na jej zwieńczeniu umieszczony jest dwuramienny żelazny krzyż na kulistej podstawie. Pomnikiem centalnym był wysoki drewniany krzyż, który się nie zachował. Po remoncie cmentarza Komitet Upamiętnienia Bitwy Gorlickiej umieścił w miejscu krzyża, żeliwną płytę na kamiennym postumencie (z herbem Rosji i informacjami o cmentarzu po polsku i rosyjsku). W 33 grobach zbiorowych i 6 pojedyńczych spoczywa 254 żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1915, głównie w czasie walk ofensywy majowej.

 • 1
 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 254 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 98 Glinik Mariampolski.

 

:: Cmentarz nr 101 Libusza

Kriegerfriedhof Nr.101 Libusza
Kreis III Gorlice
Begraben:
53 Krieger der Russischen Armee
3 Massengrãber und 4 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Mały cmentarz zaprojektowany przez Hansa Mayra położony jest wśród pól uprawnych w dość dużym oddaleniu od zabudowań i został założony przy pomnikowym dębie. Pierwotnie był ogrodzony drewnianym płotem a u stóp dębu wznosił się wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym blaszanym nakryciem. Cały obiekt jest w złym stanie technicznym, ogrodzenie jest niekompletne, brak krzyża centralnego a niektóre krzyże na betonowych cokołach są poprzewracane. W 3 grobach zbiorowych i 4 pojedyńczych pochowano 53 żołnierzy rosyjskich poległych w maju 1915 roku.

 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

- 53 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 104 Strzeszyn-Wilczak

Kriegerfriedhof Nr.104 Strzeszyn-Wilczak
Kreis III Gorlice
8 Massengrãber und 5 Einzelgrãber
Begraben:
11 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
22 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz założony został na planie prostokąt z osiowym wyłamaniem do wewnątrz i powstał po walkach w maju 1915 roku o wzgórze Wilczak na podejściach do Biecza. Zaprojektowany został jak większość cmentarzy w III Okręgu przez Hansa Mayra i znajuduje się w lesie na zboczu góry Wilczak naprzeciw torów kolejowych. Wejście na cmentarz, które jest naprzeciw krzyża centralnego (pierwotnie stał drewniany wysoki krzyż z półkolistym, blaszanym nakryciem profilowym na obrzeżu. Obecnie możemy jedynie zobaczyć gdzieniegdzie resztki jakie pozostały z oryginalnego krzyża) zamyka żelazne jednoskrzydłowe ościeże. Obiekt został ogrodzony betonowymi słupami połączonymi ze sobą podwójnymi poręczami z rur. Na grobach były (zachowały się jedynie tylko poniszczone cokoliki z metalowymi kikutami po krzyżach) umieszczone krzyże z datą 1915 i małe żeliwne krzyże dwuramienne na cokolikach. W 8 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 33 żołnierzy w tym 22 rosyjskich. Cmentarz jest w złym stanie, ale oczywiście warto go zwiedzić dopóki on jest.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 11 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 22 żołnierzy.

Pochowani żołnierze armii austriackiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 20, 57, KPGGR 2 Kaiser Franz, PRIR 267, 268, 271

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 104 Strzeszyn-Wilczak.

 

:: Cmentarz nr 105 Biecz-Harta

Kriegerfriedhof Nr.105 Biecz
Kreis III Gorlice
Begraben:
32 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
10 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany został przez Hansa Mayra który w swym projekcie wykorzystał kapliczkę z 1812 roku, od której umieścił wachlarzowo położone pole grobowe, otoczone betonowym murkiem. Wspomnieć należy również o drugim pomniku na cmentarzu jaki stanowi drewniany krzyż z półokrągłym daszkiem, który nie zachował się do chwili obecnej. Ciekawym również detalem architektonicznym były betonowe schodki oraz chodnik, prowadzonce do furtki, niestety zostały zniwelowane podczas budowy drogi asfaltowej przebiegającej w pobliżu cmentarza. Na polach grobowych znajdziemy jeszcze krzyże na których widać resztki tabliczek inskrypcyjnych z danymi pochowanych żołnierzy. Na cmentarzu tym pochowanych jest 32 żołnierzy austriackich oraz 10 niemieckiej i jeden prawdopodobnie o nie ustalonej narodowości o nazwisku Iwanowicz. Cmentarz jest w bardzo złym stanie technicznym, występujące tutaj osuwanie się ziemi z roku na rok, powoduje coraz większe zniszczenia.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 111
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 22
 • 3
 • 33
 • 4
 • 44
 • 5
 • 55
 • 66
 • 7
 • 8
 • 88
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 32 żołnierzy.

- 10 żołnierzy.

N - 1 żołnierz. (o nazwisku Iwanowicz).

Pochowani żołnierze armii austriackiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 20, 57, KPGGR 2 Kaiser Franz, PRIR 267, 268, 271

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 105 Biecz/Harta.

 

:: Cmentarz nr 106 Biecz

Kriegerfriedhof Nr.106 Biecz
Kreis III Gorlice
Begraben:
204 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
182 Krieger der Russischen Armee
43 Massengrãber und 64 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany został przez Hansa Mayra znajdują się na nim 43 mogiły zbiorowe oraz 64 pojedyńcze, położony jest przy kościele parafialnym w Bieczu. Teren cmentarza podzielony jest tarasami z grobami polowymi, całość ogrodzona jest kamiennym murem, obiekt ten został nie dawno odnowiony.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 204 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 3, 56, 57, 100, FJB 8, SchR 26, HIR 9, 10, 11).

ROSJA (RU) - 182 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 106 Biecz.

 

:: Cmentarz nr 107 Biecz - nieistniejący

Kriegerfriedhof Nr.107 Biecz
Kreis III Gorlice
3 Massengrãber und 3 Einzelgrãber

Kwatera wojskowa znajdowała się na terenie cmentarza żydowskiego w północno-wschodniej części miasta, obejmowała pierwotnie 3 groby zbiorowe i 3 pojedyńcze o nieznanej liczbie pochowanych żołnierzy narodowości żydowskiej, została zniszczona w czasie II wojny światowej.

 • 11
 • 22
 • 33
 • 44
 • 55
 • 66

POCHOWANO TUTAJ *

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 107 Biecz.

 

:: Cmentarz nr 108 Biecz

Kriegerfriedhof Nr.108 Biecz
Kreis III Gorlice
Begraben:
4 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
42 Krieger der Russischen Armee
6 Massengrãber und 20 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany został przez Hansa Mayra, położony jest wzdłuż skarpy przy murze klasztoru reformatów. Znajduje się tutaj 6 mogił zbiorowych i 20 pojedyńczych. Większość pochowanych tutaj żołnierzy rosyjskich jest znana z nazwiska, ponieważ pierwotnie był to cmentarz rosyjski który został utworzony przy szpitalu polowym, na który zamieniono klasztor. Obiekt jest w dobrym stanie, obsadzony kwitnącymi krzewami w lecie trudno go dostrzec z drogi wychodzącej z Biecza w kierunku Jasła. Brak tabliczek imiennych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 4 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 57, HIR 9).

ROSJA (RU) - 42 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 108 Biecz.

 

:: Cmentarz nr 109 Biecz Dolny

Kriegerfriedhof Nr.109 Biecz
Kreis III Gorlice
Begraben:
126 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
8 Krieger der Deutschen Armee
137 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest przy remizie strażackiej, po lewej stronie drogi do Jasła, obok osiedlowego parku. Skutecznie zasłonięty przez zieleń trudno jest go zauważyć i łatwo minąć. Po wyglądzie całego cmentarza (masywny mur z kamienia, i wyróżnienie bramy wejściowej jako głównego elementu architektonicznego) od razu widać ze projektował go Hans Mayr. Niestety władze Miasta Biecza skończyły odnawianie i przywracanie pierwotnego wyglądu cmentarza na pomalowaniu krawężników oddzielających pola grobowe. Brak krzyży żeliwnych (zostały utrącone i ukradzione) świadczy jedynie o poszanowaniu miejsca pochówku przez mieszkańców miasta, jedynie dewastacji i kradzieży unikneła furtka z kutej stali. Można również zauważyć na wewnętrznej stronie muru okalającego cmentarz napis świadczący o kulturze osób które odwiedzały cmentarz. Na miejscu pierwotnego krzyża centralnego (który został zdewastowany) postawiono nowy drewniany krzyż, który świadczy o tym że jednak nie wszystko stracone by wygląd cmentarza został przywrócony do pierwotnego.

 • 1
 • 11
 • 111
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 2
 • 222
 • 3
 • 5
 • 7
 • 8
 • kultura

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 126 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 8 żołnierzy.Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej oraz niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych: KuKIR 3, 20, 56, 57, 100, HIR 9, 10, 16, KPGGR 3 Köning Elisabeth, PRIR 268, 271, RFAR 67

ROSJA (RU) - 137 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 109 Biecz Dolny.

 

:: Cmentarz nr 110 Binarowa

Kriegerfriedhof Nr.110 Binarowa
Kreis III Gorlice
17 Massengrãber und 1 Einzelgrãber
Begraben:
224 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
326 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest na terenie cmentarza parafialnego i został zaprojektowany przez Hansa Mayra . Pierwotnie ogrodzony był drewnianym płotem, obecnie jest żelazną siatką o narożnikach wykonanych z betonowych murków. Prawdopodobnie oryginalny krzyż centralny został zastąpiony nowym w 1956 roku, jak narazie jest to jedyny element który doczekał się na wymianę lub odnowienie na tym cmentarzu. Cmentarz jest w złym stanie, ogrodzenie uszkodzone a teren obiektu zaniedbany. W 17 grobach masowych i 1 pojedyńczym pochowano 224 żołnierzy austro-węgierskich i 326 rosyjskich.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 224 żołnierzy (z 3,56,100. Cesarsko-Królewskiego Pułku Piechoty, 28. Pułku Piechoty, 9,10,11,12,16. Pułku Piechoty Węgierskiej Obrony Krajowej).

ROSJA (RU) - 326 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 110 Binarowa.

 

:: Cmentarz nr 111 Racławice

Kriegerfriedhof Nr.111 Raclawice
Kreis III Gorlice
Begraben:
68 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
60 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Mayra. Pochowanych na nim jest 68 Austriaków oraz 60 Rosjan. Stan obiektu (widoczny na zdjęciach) jest zatrważający. Poprzewracane w niektórych miejscach betonowe słupki parkanu, zdewastowane metalowe krzyże, brak śladu po krzyżu centralnym. Spieszmy się go odwiedzac bo za parę lat natura go pochłonie albo człowiek do reszty zdewastuje.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 68 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 3, 20, 56).

ROSJA (RU) - 60 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 111 Racławice.

 

:: Cmentarz nr 130a Grybów

Kriegerfriedhof Nr.130a Grybów
Kreis III Gorlice
Begraben:
645 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
27 Krieger der Russischen Armee.
51 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Mayera i składa się z dwóch części. Pierwsza „a” stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym w Grybowie, natomiast druga „b” położona jest na starym cmentarzu żydowskim na wzgórzu na zachód od miasta.

Kwatera na cmentarzu parafialnym założona została na planie prostokąta. Ogrodzona jest pełnym kamiennym murem od strony północnej i zachodniej. Wejście na cmentarz od strony północnej ujęte zostało kamiennymi słupkami zakończonymi zwieńczonymi kulami, następnie krótkimi odcinkami muru i masywnymi słupami kamiennymi. Pokonując kilka kamiennych stopni, wchodzimy na taras wyłożony kamiennymi płytami. Przed nami ukazuje się masywny krzyż centralny wykonany z  kamienia na zwężającym się ku górze cokole. W dolnej jego części umieszczona jest metalowa lub żeliwna tablica informacyjna. Układ grobów rzędowy, na mogiłach ustawione są żeliwne krzyże z okrągła tarczą na skrzyżowaniu ramion, a także małe i duże betonowe stelle z tablicami inskrypcyjnymi. W rogu cmentarza cztery mogiły zostały ujęte w betonowe obramowanie. Ostatni remont cmentarza miał miejsce w latach 1997-1998.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 645 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 27 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 27 żołnierzy.

Pochowani żołnierze z jednostek austriackich i niemieckich

KuKIR 3,9,17,18,19,20,21,28,30,34,36, KuKIR 51,56,57,59,87,89,90,100, Dr 9, BHIR 2,3 TKJR 1,2,3,4 FJB 2,9,12 FJB 20,26,30 HR 15, FKR 12,32, FHR 4, FHR 24,30, SFAR 10, PB 9,14, TD 1,2,10, SA 12,22, SchR 1,5,7,9,10,17,18,24, SHR 25,26,28,30,31,32,34, LFKR 26, HIR 1,2,5,7,9,11,16,17, HHR 3,59, RHAD 1, RPK 84, KPGGR 1 Kaiser Alexander, KPGGR 2 Kaiser Franz, KPGGR 3 Königin Elisabeth, PIR 46,58, PRIR 46,267,268, PRIR 269,271,272, BIR 3,22  

 

:: Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

- Polska (PL)

- Austria (AT)

- Rosja (RU)

- Niemcy (D)

 N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.