Okręg ten w całości znajduje się na obszarze Pogórza Ciężkowickiego, na terenach o największym nasileniu walk o przełamanie frontu rosyjskiego w dniach od 1 do 3 maja 1915 roku i obejmuje 27 cmentarzy o numeracji od 112 do 125 oraz od 131 do 143. Największy Okręg w całym obszarze działania Oddziału Grobów Wojennych, posiada osiemnaście cmentarzy które są samodzielnymi założeniami przestrzennymi, osiem założono przy istniejących cmetnarzach miejscowych lub przydrożnych kapliczkach, a jeden o numerze 132 w Bobowej przy cmentarzu żydowskim. Dwa cmentarze zawierają wyłącznie mogiły żołnierzy rosyjskich (nr 119 i nr 122), jeden obiekt (nr 132) groby żołnierzy żydowskich, natomiast na pozostałych pochowano żołnierzy wszystkich trzech walczących armii. Na pozostałych cmentarzach w większości spoczywają żołnierze Pruskiego Korpusu Gwardii generała barona von Plettenberga, w tym głównie I Dywizji Grenardierów Gwardii, która została rozbita na wzgórzach Staszkówki przez pola minowe i ostrzał z rosyjskich karabinów maszynowych.
Pierwszy kieronikiem artystycznym i głównym projektantem większości cmentarzy w tym Okręgu był Jan Ritter von Szczepkowski, w projektowaniu brali również udział:
- sierżant Antoni Müller (twórca takich cmetnarzy jak: nr 116 w Staszkówce, nr 125 w Zagórzanach, nr 136 w Zborowicach).
- prof. Hosaeus z Berlina, rzeźbiarz, twórca pomnika centralnego na cmentarzu nr 118 w Staszkówce ku czci poległych tu żołnierzy Pruskiego Pułku Grenardierów Gwardii im. Królowej Elżbiety.
- inż Hans Mayr, projektant cmentarza nr 124 w Mszance.
Ze względu na kilkakrotne zmiany na stanowisku kierownika Okręgu, a także brak jednolitego kierownictwa artystycznego przez cały czas budowy oraz udział kilku działających projektantów, cmentarze tego Okręgu nie reprezentują jednolitego kierunku i stylu, każdy z nich ma swój inwidualny wyraz artystyczny. Powstały tutaj obiekty krańcowo różniące się od siebie, od monumentalnych poprzez typowo "pruskie", po skromne drewniane. Odmienne kierunki myślenia znajdziemy tu nawet w obrębie jednego cmentarza, czego przykładem jest cmentarz nr 123 Łuźna - Pustki, gdzie założenie artystyczne drewnianej kaplicy (spalonej z 29 na 30 czerwca 1985 roku) "nie przystaje" do założenia przestrzennego całego obiektu i innych elementów wystroju. Głównym budulcem cmentarzy był tu kamień i beton. Drewna stosowano mało (kaplica w Pustkach, niektóre krzyże centralne, kilka ogrodzeń, cmentarz w Rzepienniku Marciszewskim, małe detale wystroju). Kształt i założenia przestrzenne większości obiektów nie są skomplikowane. Niewątpliwie inspiracją dla twórców cmentarzy było urozmaicony krajobraz Pogórza Ciężkowickiego, jego łagodne wzniesienia oparte na północy o Pasmo Brzanki i Gilowej Góry a na południu o zalesiony wał Maślanej Góry.

 

 • Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w IV okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej map.


 

 

Nr 112 Rożnowice Nr 131 Stróże Wyżne
Nr 113 Olszyny
Nr 132 Bobowa
Nr 114 Rzepiennik Strzyżewski Nr 133 Bobowa
Nr 115 Rzepiennik Marciszewski Nr 134 Siedliska
Nr 116 Staszkówka-Dawidówka
Nr 135 Zborowice
Nr 117 Staszkówka Nr 136 Zborowice
Nr 118 Staszkówka Nr 137 Ciężkowice
Nr 119 Staszkówka Nr 138 Bogoniowice
Nr 120 Łużna-Wiatrówki
Nr 139 Tursko-Łosie
Nr 121 Biesna Nr 140 Tursko-Zapotocze
Nr 122 Łużna Nr 141 Ciężkowice
Nr 123 Łużna-Pustki Nr 142 Ostrusza
Nr 124 Mszanka
Nr 143 Ostrusza
Nr 125 Zagórzany  

 

 

:: Cmentarz nr 112 Rożnowice

Kriegerfriedhof Nr.112 Rożnowice
Kreis IV Łużna
Begraben:
157 Krieger der Russischen Armee,
22 Krieger der Deutschen Armee,
71 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
19 Massengrãber und 189 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest na północ od wsi Rożnowice i został zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego na planie kwadratu. Całość ogrodzona jest pełnym murem kamiennym, do którego prowadzi wejście znajdujące się od strony południowej. W tylnej części ogrodzenia znajdował się wysoki drewniany krzyż centralny, do którego prowadziła alejka środkowa. Obiekt jest obecnie zaniedbany, przedewszystkim zarośnięty. Większość nagrobków jest zniszczonych, a te które ocalały jak np betonowe stele lub krzyże jedno - i dwuramienne są poprzewracane i brakuje na nich żeliwnych tabliczek nagrobnych. Na cmentarzu tym pochowanych jest w 19 grobach zbiorowych i 189 pojedyńczych, 71 żołnierzy austro-węgierskich, 22 niemieckich i 157 rosyjskich poległych w maju 1915 r.

 • 1
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 22 żołnierzy z 1. Królewskiego Pruskiego Pułku Grenardierów Gwardii Cesarza Alexandra (KPGGR 1 Kaiser Alexander), 2. Królewskiego Pruskiego Pułku Grenardierów Gwardii Cesarza Franciszka (KPGGR 2 Kaiser Franz), 4. Królewskiego Pruskiego Pułku Grenardierów Królowej Augusta (KPGGR 4 Köning Augusta).

ROSJA (RU) - 157 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 71 żołnierzy z 10. i 16. pułku piechoty węgierskiej obrony krajowej.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 112 Rożnowice.

 

:: Cmentarz nr 114 Rzepiennik Strzyżewski

Kriegerfriedhof Nr.114 Rzepiennik Strzyżewski
Kreis IV Łużna
Begraben:
128 Krieger der Russischen Armee,
18 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
7 Massengrãber und 132 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Obiekt został zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. Ogrodzony jest kamiennymi słupami, które w narożach umocniono odcinkami muru połączonymi ze sobą poręczami z rur. Całość została utworzona na planie prostokąta, zbliżonego do kwadratu. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia: główne od strony północnej oraz boczne od strony wschodniej (od strony cmentarza parafialnego).
Punktem centralnym obiektu jest wysoki obelisk z kamienia ciosanego na trójstopniowej podstawie, na nim umieszczona została ostrołukowa nisza wypełniona gładkim betonowym krzyżem. U stóp znajduje się wydzielona kwatera oficerska z żeliwnymi krzyżami na skrzyżowaniu ramion, na betonowych cokolikach. W 7 grobach zbiorowych i 132 pojedyńczych pochowano 18 żołnierzy austro-węgierskich i 128 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku oraz w kwietniu 1915 r.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 128 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 18 żołnierzy.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 114 Rzepiennik Strzyżewskii.

 

:: Cmentarz nr 115 Rzepiennik Marciszewski

Kriegerfriedhof Nr.115 Rzepiennik Marciszewski
Kreis IV Łużna
Begraben:
4 Krieger der Deutschen Armee,
78 Krieger der Russischen Armee,
69 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
151 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz znajduje się na peryfierach wsi, na stoku wzgórza między zadrzewionymi jarami. Jego założenie dostosowane zostało do warunków terenu i jest zbliżone kształtem do litery V. Zaprojektował go Johann Jäger i pierwotnie ogrodzony był drewnianym płotem, z wejściem zamkniętym drewnianą furtką pod daszkiem gontowym. Z tyłu obiektu znajdował się wysoki drewniany krzyż z belek. Na chwilę obecną stan obiektu jest zły, zachowały się nikłe ślady pól grobowych na których zostały ustawione różnego rodzaju krzyże, które można spotkać na cmentarzach cywilnych. Cmentarz mieści 151 grobów pojedynczych w których pochowanych jest 69 austriaków, 4 Niemców i 78 Rosjan.

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 4 żołnierzy z 3. Królewskiego Pruskiego Pułku Gwardii Pieszej.

ROSJA (RU) - 78 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 69 żołnierzy.

Pozostali żołnierze należeli do : 1. Pułku Strzelców, 18,28,80,98. Cesarsko-Królewskiego Pułku piechoty.

 

:: Cmentarz nr 118 Staszkówka

Kriegerfriedhof Nr.118 Staszkówka
Kreis IV Łużna
Begraben:
282 Krieger der Deutschen Armee,
42 Krieger der Russischen Armee,
456 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
48 Massengrãber und 209 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Prof. Hosaeus.
Ehre den Gefallenen.

Obiekt położony jest na spłaszczonym wzgórzu zwanym Patria (432 m n.p.m) około 3 km od wsi Staszkówka. Został zaprojektowany przez prof.Hosaeusa. Założony został na planie prostokąta i ogrodzony jest kamiennymi słupami połączonymi ze sobą żelaznymi poręczami. Wejście na cmentarz prowadzi przez dwie pary murowanych słupów o zróżnicowanej wielkości, połączonych podmurówką i metalowym płotem, zamknięte jednoskrzydłowymi wrotami. Pomnik centralny jest w formie czterech potężnych słupów kamiennych o wysokości 15 m, ustawionych w kwadrat, z płaską koroną, zwieńczone wysokimi stylizowanymi, prostymi mieczami zwróconymi ku niebu. Na cmentarzu rzędowo i symetrycznie względem osi kompozycyjnej znajdują się nagrobki typu maltańskiego (austriackiego)  są to małe krzyże żeliwne na cokołach z emaliowanymi tabliczkami na licach.  Oprócz takich nagrobków zobaczyć możemy również betonowe stele w dwóch wielkościach, z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi na licach, zwieńczone małymi żeliwnymi krzyżami typu maltańskiego (niemieckiego).  Bliżej pomnika, po obu stronach alejki centralnej znajdują się „zespoły grobów oficerskich” ( po 5 w zespole) z betonowymi pulpitowymi nagrobkami zwieńczonymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi.

Na cmentarzu nr 118 w 48 grobach zbiorowych i 209 pojedynczych pochowano 456 żołnierzy austo-węgierskich, 282 żołnierzy niemieckich i 42 rosyjskich, poległych 2 maja 1915 r. na lewym skrzydle natarcia na górę Pustki w Łużnej.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 1111
 • 1123
 • 12
 • 1200
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 3333
 • 4
 • 46456
 • 465
 • 5
 • 55555
 • 6
 • 645
 • 654
 • 668
 • 7
 • 7889
 • 8
 • 9
 • 98498

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 282 żołnierzy.

ROSJA (RU) - 42 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 456 żołnierzy.

 • Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 118 Stróżowka.

 

:: Cmentarz nr 120 Łużna-Wiatrówki

Kriegerfriedhof Nr.120 Łużna-Wiatrówki
Kreis IV Łużna
Begraben:
416 Krieger der Ungarischen Armee.
27 Massengrãber und 115 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz został zaprojektowany przez Jan Szczepkowskiego i położony jest w północnej części wsi Łużna, przy drodze do Staszkówki . Obiekt założony został na planie prostokąta, ogrodzony od południowej i wschodniej strony pełnym murem kamiennym, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu; od strony zachodniej - kamiennymi słupami połączonymi drewnianymi sztachetami na kamiennej podmurówce. Wejście na cmentarz jest ujęte masywna kamienną bramą z trójkątnym szczytem zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Pośrodku cmentarza znajduje się ciężki kamienny pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie prostokątnej, zwieńczony małym betonowym krzyżykiem. Na licu pomnika znajduje się inskrypcja głosząca:

"PRZECHODZCIE OBOK NAS Z BUJNYMI KWIATAMI WIOSNY
I Z LATA ZŁOTYMI SNOPAMI
I Z WINNYMI GRONAMI CZERWONEJ JESIENI,
BYŚMY MY WIERNI TEJ ZIEMI, ZA KTÓRĄ UMARLIŚMY,
BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI JEJ
WSPÓLNIE Z WAMI CIESZYĆ SIĘ MOGLI."


W 27 zbiorowych i 115 pojedynczych pochowano 416 żołnierzy węgierskich (honwedów), w tym 2 oficerów - poległych w kwietniu i w maju 1915 roku. Cmentarz jest w dobrym stanie, najbardziej wyróżnia się brama wejściowa która jak napisał p.Mirosław Łopata "...(tego typu bramy to jakby znak firmowy Szczepkowskiego – podobne znajdziemy na cmentarzach nr 116, 143, 139 oraz zaprojektowana na cmentarz nr 123).."

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

WĘGRY (HU) - 416 żołnierzy. Żołnierze należeli do HIR 9,10,11,16

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 120 Łużna - Wiatrówki.

 

:: Cmentarz nr 121 Biesna

Kriegerfriedhof Nr.121 Biesna.
Kreis IV Łużna
Begraben: 137 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
15 Massengrãber und 34 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz założony w 1914 roku na planie prostokąta, zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego, położony na skaraju kompleksu leśnego przy drodze Łużna-Zborowice. Pochowanych na nim jest 137 żołnierzy austro-węgierskich w 15 mogiłach zbiorowych i 34 pojendyńczych. Na ścianie pomnikowej znajudje się napis:

"KOMMT MIT KRÃMZEM, KOMMT MIT OFNEN SINNEN,
UM AUF ZUNEHMEN UND IN REINEN HERZEN
HINWEGZUTRAGEN DIESER STÃTTE MAHNUNG
SEID EINIG, SELBSTLOS, MUTIG UND GETREU!"

Można przetłumaczyć jako :

"NIE PRZYCHODŹCIE Z WIEŃCAMI,
PRZYCHODŹCIE Z OTWARTYMI UMYSŁAMI
BY PRZYJĄĆ I W CZYSTYCH SERCACH
ZACHOWAĆ PRZESTROGĘ TEGO MIEJSCA
BĄDŹCIE ZGODNI, OFIARNI, ODWAŻNI I WIERNI!"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 137 żołnierzy (z jednostek wojskowych: PB 3, HIR 9, 10, 11, 16).

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 121 Biesna.

 

:: Cmentarz nr 122 Łużna

Kriegerfriedhof Nr.122 Łużna
Kreis IV Łużna
Begraben:
154 Krieger der Russischen Armee,
15 Massengrãber und 3 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz który moim zdaniem jest trochu w cieniu cmentarza nr 123 położonego nieco wyżej, zaprojektowany został przez Jana Szczepkowskiego. Pochowanych na nim jest 154 Rosjan w 15 mogiłach zbiorowych oraz 3 pojedyńczych. Pomimo "usilnych starań" o utrzymanie cmentarza chyli się on ku upadkowi. Na dzień dzisiejszy (03.05.2010r.) metalowe krzyże są pourywane, oryginalne tabliczki nagrobne skorodowane z ledwo widocznym opisem. Jedyną ciekawa rzeczą zachęcającą do odwiedzenia tego cmentarza jest pomnik centralny, który przybrał formę trójramiennego krzyża ze względu na przynależność pochowanych na nim żołnierzy do armii rosyjskiej.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 167 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki

Kriegerfriedhof Nr.123 Łużna - Pustki
Kreis IV Łużna
Begraben:
912 Österreichisch - Ungarischen Armee,
65 Krieger der Deutschen Armee,
227 Krieger der Russischen Armee,
46 Massengrãber und 829 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Entwerfer der Kapelles: Dušan Jurkovic.
Ehre den Gefallenen.

Na miejscu ciężkich walk jakie toczyły się o wzgórze Pustki powstał jeden z największych cmentarzy galicyjskich zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego, na którym pochowanych jest około 1200 żołnierzy wszystkich armii. Wzgórze to w czasie walk nazywano "kluczem pozycji rosyjskich". Broniąca go 31 Dywizja Piechoty składająca się z galicyjskich pułków, w której artylerią dowodził płk. Tadeusz Rozwadowski. Przy tworzeniu większości cmentarzy galicyjskich projektant brał pod uwagę, iż w razie potrzeby mogły by one posłużyć jako miejsca uroczystości religijnych oraz patriotycznych. Przykładem takich miejsc jest cmentarz Łużna - Pustki, gdzie była przepiękna kilkunastrometrowa kaplica zaprojektowana przez Dušana Jurkovica. Budowla ta niestety spłoneła w 1985 roku (we wsi do dzisiaj istnieją dość ciekawe domniemania dotyczące sprawców i okoliczności zdarzenia). Jedyne co po niej pozostało to sterta kamieni porośnięta krzakami, oraz dolny fragment podmurówki wykonanej z kamiennych bloków. Obecnie główne miejsce obchodów to drewniany ołtarz polowy, który znajduje się naprzeciwko sarkofagu - nawiązującym swym wyglądem do antycznych form nagrobnych - projektu Jana Szczepkowskiego.
Na cmentarzu tym spoczywa 909 Austriaków, 65 Niemców oraz 202 Rosjan w grobach zgrupowanych według przynależności do poszczególnych armii i oznaczonych różnymi pomnikami dla każdej z grup. Znajduje się na nim również kwatera żołnierzy których przynależności nie rozpoznano. Cmentarne alejki niczym górskie szlaki łączą ze sobą rozłożone na całym stoku grupy grobów.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 6
 • 60
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 65 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 912 żołnierzy.Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych: KuKIR 3, 20, 56, 57, 100, HR 3, FKR 12, SB 1, SA 6, SchR 9, 11, 17, 18, 33, 34, RPK 84, 85, 86, PRIR 267, 268, 269, oraz KuKIR 52, PRIR 260.

ROSJA (RUS) - 227 żołnierzy.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 123 Łużna - Pustki.

 

:: Cmentarz nr 124 Mszanka

Kriegerfriedhof Nr.124 Mszanka.
Kreis IV Łużna
Begraben:
167 Krieger der Deutschen Armee
494 Krieger der Russischen Armee
55 Massengrãber und 44 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Hans Mayr.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany przez Hansa Mayra Pochowanych na tym cmentarzu jest: 167 żołnierzy niemieckich, 494 zołnierzy armii rosyjskiej w 55 mogiłach zbiorowych i 44 pojedyńczych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RUS) - 494 żołnierzy.

NIEMCY (D) - 167 żołnierzy z jednostek wojskowych: KPGRzF 1, PRIR 268, 269, RPK 84, 85.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 124 Mszanka.

 

:: Cmentarz nr 125 Zagórzany

Kriegerfriedhof Nr.125 Zagórzany.
Kreis IV Łużna
Begraben:
9 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
32 Krieger der Deutschen Armee
149 Krieger der Russischen Armee
9 Massengrãber und 136 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Anton Müller.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany przez Antona Müllera, znajduje się na płaskim wierzchołku niewielkiego wzgórza na północ od zespołu dworskiego Skrzyńskich w Zagórzanach. W 9 zbiorowych i 136 pojedyńczych mogiłach pochowano 9 austriaków, 32 niemców oraz 149 rosjan poległych w okresie walk toczonych od stycznia do maja 1915 roku. U stóp wzgórza znajduje się betonowy drogowskaz, od którego prowadzi ścieżka na cmentarz, wsparta niskim betonowym murkiem oporowym. Dochodząc do zakola ścieżki mijamy niski okrągły słup zwieńczony półkulą. Wejście na cmentarz prowadzi przez bramę umieszczoną na skraju bocznego ogrodzenia, mijając ją wchodzimy na główną alejkę cmentarza. Po prawej stronie tuż przy łukowatym odcinku muru umieszczona jest kamienna ława. Na końcu alejki w centralnym punkcie cmentarza ustawiony jest pomnik centralny wykonany z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku ustawionego na cokole o ściętych narożach. Nagrobki umieszczone są regularnie po obu stronach alejki głównej oraz za pomnikiem. Cmentarz ogrodzony jest kamiennymi słupami połączonymi betonowym płotem z elementów prefabrykowanych z ażurowymi prześwitami.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 32 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 9 żołnierzy.Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej oraz niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych : KuKIR 3, 20, PRIR 267, 268, 269, oraz PRIR 272, BIR 3, 22, HR 2, HIR 30

ROSJA (RUS) - 149 żołnierzy.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 125 Zagórzany.

 

:: Cmentarz nr 135 Zborowice

Kriegerfriedhof Nr.135 Zborowice.
Kreis IV Łużna
Begraben:
49 Krieger der Deutschen Armee,
23 Krieger der Österreichisch - Ungarischen Armee,
6 Massengrãber und 22 Einzelgrãber,
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojetkował Jan Szczepkowski i znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zborowicach. Ogrodzony jest od południa pełnym murem kamiennym zachodzącym na narożniki, z pozostałych stron ogrodzony jest kamiennymi niskimi słupami połączonymi żelaznymi poręczami. Mogiły są w rzędach prostopadłych do osi założenia. W 6 grobach zbiorowych i 22 pojedyńczych pochowanych jest 74 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej oraz niemieckiej poleglych w okresie od stycznia do maja 1915 roku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

NIEMCY (D) - 49 żołnierzy.

AUSTRIA (AT) - 23 żołnierzy.

Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek: FKR 5, HIR 11, 16, KPGGR 1 Kaiser Alexander, KPGGR 2 Kaiser Franz, KPGGR 3 Köning Augusta, KPGRzF 4, oraz GPB, GFAR 2.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 135 Bogoniowice.

 

:: Cmentarz nr 136 Zborowice

Kriegerfriedhof Nr.136 Zborowice.
Kreis IV Łużna
Begraben:
455 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee,
Entwerfer des Friedhofs: Anton Müller.
Ehre den Gefallenen.

Zaprojektowany przez Antona Mullera cmentarz położony jest 3 km na wschód od Zborowic. Składa się on z dwóch prostopadłych kwater o powierzchni 558 m2 i 209 m2 do których prowadzą jednoskrzydłowe żelazne furtki umieszczone naprzeciwko siebie. Kwatery ogrodzone są niskimi masywnymi słupkami kamiennymi połączonymi pierwotnie zdwojonymi pojedynczymi poręczami, następnie żelaznymi. Każda kwatera posiada swój pomnik w formie betonowego krzyża na masywnym, kamiennym postumencie. Podział na dwie kwatery wynika z zachowania przez projektanta pierwotnego układu mogił, które wykonali sami żołnierze bezpośrednio po zakończeniu walk. Wewnątrz kwater znajdują się podłużne mogiły z szeregami nagrobków w kształcie dużych betonowych steli na których umieszczone są żeliwne tablice inskrypcyjne. Na cmentarzu są dwa duże groby zbiorowe i 5 pojedynczych, w których pochowano 455 żołnierzy austro-węgierskich ( w większości honwedów) poległych w marcu i w maju 1915 r.

 • 1
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 455 żołnierzy.

 

:: Cmentarz nr 138 Bogoniowice

Kriegerfriedhof Nr.138 Bogoniowice.
Kreis IV Łużna
Begraben:
101 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee,
Krieger der Deutschen Armee,
Krieger der Russischen Armee,
Entwerfer des Friedhofs: Jan Szczepkowski.
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego, jest jedynym z najpiękniejszych obiektów zorganizowany w kształcie trójkąta. Wyjeżdzając z zakrętu drogą prowadzącą z Gromnika do Ciężkowic na pierwszy rzut oka wyłania się stożkowato zwieńczona kamienna basteja (akcent zaczerpnięty z architektury warownej), których na cmentarzu znajdują się dwie po bokach ogrodzenia. Groby żołnierzy umieszczone są na opadających tarasach.Cmentarny pomnik to ściana z reliefem krzyża nakryta trójkątnym dachem z gontu. Motyw trójkąta powtarza się na terenie całego cmentarza, trójkątny kształt mają również nagrobki. Na cmentarzu pochowanych jest 101 żołnierzy narodowości Austriackiej, Niemieckiej, Rosyjskiej.

 • 1
 • 11
 • 2
 • 220
 • 3
 • 33
 • 4
 • 44
 • 55
 • 66

POCHOWANO TUTAJ *

• 101 żołnierzy armii Austro - Węgierskiej, Rosyjskiej, Niemieckiej. Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujacych jednostek wojskowych: KuKIR 8, 18, 21, 80, FJB 12, FAB 9, SB 3, HIR 2, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 21, 25, 30, 302, GPB, GRAF 3, KPGRzF 1, 3, 4, KPGGR 3 Köning Elisabeth, KPGGR 4 Köning Augusta, oraz HIR 10, 24, 26, 301, KKSP 3/4, GUR 2, KuKIR 10, 16, 98, FJB 12, FHR 9.

• Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 135 Bogoniowice.

 

:: Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

- Polska (PL)

- Austria (AT)

- Rosja (RU)

- Niemcy (D)

N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.