Okręg ten został założony na terenie walk o przełamanie II pozycji obronnej frontu rosyjskiego, opartego o dolinę rzeki Wisłoki i wzgórza położonego po jej wschodniej stronie. Położony na terenach dawnych powiatów jasielskiego i dębickiego, graniczy z II Okręgiem - Jasło, IV - Łużna, VI - Tarnów oraz VII - Dąbrowa Tarnowska. Od wschodu graniczy z obszarem, który nie był objęty działalnością Oddziału Grobów Wojennych. W okręgu tym znajdują się 26 cmentarze o numeracji zaczynającej się od 217 do 232 i od 234 do 243, które były pod zarządem Wojskowej Komendy Rejonowej w Pilźnie. Na cmentarzach tych w większości spoczywają żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy, tylko na pięciu z nich (nr: 236, 240, 241, 242, 243) pochowani są żołnierze niemieccy. Największym obiektem w tym okręgu jest, cmentarz nr: 218 w Bukowej.
Funkcję komendantów okręgu sprawowali kolejno : porucznik rezerwy Franz Nemec (od 25.11.1915 r. do 04.12.1916 r.) oraz kapitan Ladislaus Ziethammer (od 04.12.1916 r. do 30.11.1917 r.). Kierownikiem artystycznym oraz głównym projektantem większości cmentarzy był architekt Gustav Rossman oraz współpracujący z nim Matscheko Ritter von Glassner. Rysunki i akwarele obiektów wykonał Franz Poldene. Styl i nastrój obiektów w tym okręgu nie prezentuje jednolitej myśli twórczej, chociaż pojawiają się dość często elementy wspólne (słup z symboliczną urną czy spływowe cokoły krzyży centralnych oraz żeliwne ażurowe elementy ogrodzeń). Głównym budulcem był kamień i beton, z których to również wzniesiono 10 pomników i 10 krzyży centralnych oraz kaplice na cmentarzu w Kleciu. Na pomnikach i krzyżach centralnych zachowało się 20 epigramów lirycznych, większości autorstwa Hansa Hauptmanna.

 

  • Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w V okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej map.


 

 

Nr 217 Januszkowice
Nr 230 Dęborzyn
Nr 218 Bukowa Nr 231 Jodłowa
Nr 219 Błażkowa
Nr 232 Jodłowa
Nr 220 Klecie Nr 234 Lubcza
Nr 221 Klecie Nr 235 Słotowa
Nr 222 Brzostek (Skurowa) Nr 236 Pilzno
Nr 223 Brzostek
Nr 237 Pilzno
Nr 224 Brzostek Nr 238 Parkosz
Nr 225 Brzostek Nr 239 Łęki
Nr 226 Zawadka Brzostecka
Nr 240 Czarna
Nr 227 Gorzejowa Nr 241 Róża
Nr 228 Przeczyca Nr 242 Zasów
Nr 229 Błażkowa
Nr 243 Stara Jarząbka