VI okręg cmentarny - tarnów

 CMENTARZE

 • Nr 145 Gromnik
 • Nr 146 Gromnik
 • Nr 147 Golanka
 • Nr 148 Chojnik
 • Nr 149 Chojnik-Zadziele
 • Nr 150 Chojnik
 • Nr 151 Lubaczowa
 • Nr 152 Siedliska
 • Nr 154 Chojnik-Zadziele
 • Nr 155 Lichwin-Stadniczówka
 • Nr 156 Siedliska
 • Nr 157 Dąbrówka Tuchowska
 • Nr 158 Tuchów
 • Nr 159 Lichwin-Łazy
 • Nr 160 Tuchów
 • Nr 161 Tuchów
 • Nr 162 Tuchów
 • Nr 163 Tuchów
 • Nr 164 Tuchów
 • Nr 165 Bistuszowa
 • Nr 167 Ryglice
 • Nr 168 Kowalowa
 • Nr 169 Łowczów
 • Nr 170 Łowczów
 • Nr 171 Łowczówek
 • Nr 172 Łowczówek
 • Nr 173 Pleśna
 • Nr 174 Piotrkowice
 • Nr 175 Poręba Radlna
 • Nr 176 Piotrkowice
 • Nr 177 Łowczówek (Woźniczna)
 • Nr 178 Woźniczna
 • Nr 179 Pleśna-Woźniczna
 • Nr 180 Tarnowiec
 • Nr 181 Siemiechów
 • Nr 182 Siemiechów
 • Nr 183 Siemiechów
 • Nr 184 Brzozowa
 • Nr 185 Lichwin-Gródek
 • Nr 186 Lichwin-Zagórze
 • Nr 187 Lichwin-Zagórze
 • Nr 188 Rychwałd
 • Nr 189 Lubinka
 • Nr 190 Janowice
 • Nr 191 Lubcza
 • Nr 192 Lubcza
 • Nr 193 Dąbrówka Szczepanowska
 • Nr 194 Szczepanowice
 • Nr 195 Szczepanowice
 • Nr 196 Rzuchowa
 • Nr 197 Szczepanowice
 • Nr 198 Błonie
 • Nr 199 Zbylitowska Góra
 • Nr 200 Tarnów-Chyszów
 • Nr 201 Tarnów
 • Nr 202 Tarnów
 • Nr 203 Tarnów-Krzyż(nieistniejący)
 • Nr 204 Wola Rzędzińska
 • Nr 205 Wałki
 • Nr 206 Podgórska Wola
 • Legenda

Archiwum VI okręgu

Okręg położony jest w obrębie Podgórza Rożnowsko-Ciężkowickiego i zaliczany jest do największych na całym obszarze działalności Oddziałów Grobów Wojennych pod względem liczby cmentarzy. Okręg VI Tarnów, jak i sąsiadujące z nim okręgi (Łużański i Gorlicki) skupia cmentarze powstałe na polu walki głownej linii frontu, z którego wyszła majowa ofensywa wojsk sprzymierzonych w 1915 roku. Warto wspomnieć że pod Łowiczówkiem I Brygada Legionów stoczyła w dniach 23-25 grudnia 1914 roku swój największy krwawy bój.
Piękny krajobraz, typowy dla pogórzy karpackich miał nie wątpliwie wpływ inspirujący na projektantów cmentarzy. Większość cmentarzy położona jest na szczytach wzniesień lub eksponowanych na zboczach wysoko nad dolinami.

VI Okręg cmentarny obejmuje 62 cmentarze o numeracji od 145 do 206. Największy z nich znajduje się w miejscowości Lichwin (nr.185). Komendantem tego okręgu był od 22 września 1915 roku Siegfried Haller, natomiast stanowisko kierownika artystycznego i głównego projektanta pełnił Heinrich Scholz.
W projektowaniu cmentarzy brali udział również Siegfried Haller oraz Gustav Rosmann (twórca pięknej renesansowej kaplicy na cmentarzu w Lubczy). Szkice i akwarele pozostawili Gustav Rosmann i Leo Perlberger. Do budowy cmentarzy w tym okręgu posłużył głównie beton i kamień, z których wzniesiono większość pomników i krzyży centralncyh, bram i słupów ogrodzeniowych. Cechą charakterystyczną cmentarzy w tym okręgu jest występująca tylko tu rzeźba stylizowanej głowy wojownika w antycznym chełmie, umieszczona na pomniku lub na słupach bramy wejściowej. 

Położenie cmentarzy 

Lokalizacja cmentarzy na mapie, kliknij na punkt oznaczony symbolem by zobaczyć informacje o cmentarzu.

 

 

:: Cmentarz nr 145 Gromnik

Kriegerfriedhof Nr.145 Gromnik.
Kreis VI Tarnów
Begraben:
131 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
14 Krieger der Russischen Armee.
38 Massengrãber und 15 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Heinrich Scholz
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest w obrębie cmentarza parafialnego w Gromniku, zaprojektowany został przez Heinricha Scholza i został założony na planie litery "T". Całość ogrodzona jest betonowymi niskimi słupkami, połączonymi ze sobą żelaznymi sztachetami. Puntem centralnym jest wysoki pomnik z bloków piaskowca. Na licu przednim znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca stylizowany hełm antyczny, natomiast z drugiej strony okrągły medalion z datą: "MCMXIV-MCMXV". Z tabliczek nagrobnych możemy dowiedzieć się że pochowani tutaj żołnierze armii austro-węgierskiej służyli w bardzo wielu jednostkach. Spowodowane jest to tym, że w 1914 roku Gromnik pełnił funkcję dość ważnego węzła komunikacyjnego w austro-węgierskim pasie obronnym, a w roku 1915 spełniał również funkcję podczas ofensywy. Pochowano więc na cmentarzu nie tylko żołnierzy walczących ale również tych którzy nie przeżyli w transportach z pól bitew. Cmentarz mieści 15 grobów zbiorowych i 38 pojedynczych, w których pochowanych jest 131 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej. Za cmentarzem znajduje się masywny "pomnik" poświęcony żołnierzom armii radzieckiej poległych na ziemi Polskiej, zwrócony do cmentarza "plecami".

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 23
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 131 żołnierzy. Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 9,15,25,30,34,60,65,67,80,85, KuKIR 89,90,98, HR 6,10,11,13,16, FKR 3, 12, FHR 15, SchR 15, HIR 5,9,11 HIR 12,94, LIR 1,6,19,34, ponadto: HIR 31, FKR 18,42, HIR 66

ROSJA (RU) - 14 żołnierzy. 2 żołnierzy rosyjskich jest zidentyfikowanych i można się z tabliczek dowiedzieć że służyli w 278. hatczyńskim i 280. syrskim pułkach piechoty.

 

:: Cmentarz nr 167 Ryglice

Kriegerfriedhof Nr.167 Ryglice.
Kreis VI Tarnów
Begraben:
187 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
125 Krieger der Russischen Armee.
30 Massengrãber und 166 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Heinrich Scholz
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest na południowy zachód od rynku w Ryglicach, w niedalekim sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Założony został na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Ogrodzony jest kamiennym murem, który dostosowany jest do nachylenia terenu. Wejście na cmentarz prowadzi przez bramę w formie łuku z ciosów kamiennych, zamkniętą drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami zwieńczonymi u góry krzyżykiem. Na wprost wejścia znajduje się wbudowany w linię ogrodzenia masywny kamienny bądź też granitowy cokół z wysokim krzyżem. Na licu cokołu umieszczono tablicę inskrypcyjną z napisem: „RÜHMLICHER KRÖNET KEIN KRANZ, ALS VATERLANDSLIEBE DIE STIRNEN” - "ŻADEN WIENIEC NIE ZDOBI CZOŁA NIŻ MIŁOŚĆ OJCZYZNY". Na cmentarzu są prowadzone prace konserwatorskie. W 30 grobach masowych i 166 pojedynczych, pochowanych jest 187 żołnierzy austro-węgierskich oraz 125 żołnierzy rosyjskich poległych w 1915r. w okresie od stycznia do maja.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 187 żołnierzy. Polegli przynależeli do 18, 21, 36 i 59. Pułku Piechoty Austro-Węgier oraz 9, 10, 11, 12 i 24. Pułku Piechoty k.k. Landwehry. 

ROSJA (RU) - 125 żołnierzy. Polegli przynależeli do 278 Kromskiego Pułku Piechoty, 280 Surskiego Pułku Piechoty oraz 5 Baterii 31 Brygady Artylerii.

 

:: Cmentarz nr 183 Siemiechów

Kriegerfriedhof Nr.183 Siemiechów.
Kreis VI Tarnów
Begraben:
132 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
6 Krieger der Russischen Armee.
15 Massengrãber und 92 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Heinrich Scholz
Ehre den Gefallenen.

Zaprojektowany przez Heinricha Scholza cmentarz pierwotnie założony został na planie prostokąta z prostopadłościennymi wcięciami obu narożników od strony północnej. Ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi balustradą z żelaznych rur. Wejście na cmentarz znajdowało się od strony południowej i wykonane było z dwuskrzydłowej żelaznej bramy. Na wprost niego znajdował się pomnik centralny wykonany w formie otwartej kaplicy, nawiązującej kształtem do rzymskich ołtarzy. Wewnątrz kaplicy w kwadratowej płycinie umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą św. Jerzego walczącego ze smokiem autorstwa rzeźbiarza, kierownika artystycznego VI Okręgu Cmentarnego Tarnów - Heinricha Scholza

 • 183c
 • 183d

Płaskorzeźba oraz kaplica - wygląd pierwotny. Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie.

Pierwotny wygląd cmentarza został zmieniony w 1988 roku. Przesunięto tylne i lewe boczne ogrodzenie, które spowodowało likwidację kwadratowego wycięcia tylnego lewego naroźnika. Do obszaru cmentarza włączono fragment północno-zachodni, zlikwidowano jeden z rzędów mogił po zachodniej stronie alei zagęszczając pozostałe. Stare ogrodzenie zastąpiono pionowymi metalowymi sztachetami na betonowej podmurówce. Wymieniono również bramę wejściową oraz zostało utworzone dodatkowe wejście od strony północnej. Po przeprowadzonej przebudowie cmentarz zmienił charakter; przemieszczone nagrobki nie odpowiadają miejscom pochówków. 

Na cmentarzu w 15 grobach zbiorowych oraz 92 mogiłach pojedynczych pochowano 132 żołnierzy austro-węgierskich oraz 6 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w okresie od grudnia 1914 roku do maja 1915 roku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 WYGLĄD PIERWOTNY CMENTARZA. 

 • 183a
 • 183b

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie. 

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 132 żołnierzy. 

ROSJA (RU) - 6 żołnierzy

Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 183 Siemiechów.

 

 

Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

 - Polska (PL)

 - Austria (AT)

 - Rosja (RU)

 - Niemcy (D)

N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.