Kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim

Na lewo od wejścia na cmentarz parafialny, przy zachodnim murze znajduje się kwatera wojenna. Pochowano w niej żołnierzy poległych podczas walk prowadzonych w okolicy Książa Wielkiego w okresie lata 1914 r. do połowy 1915 r. O ilości pochowanych żołnierzy informuje nas inskrypcja umieszczona na granitowej płycie „Miejsce spoczynku 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 żołnierzy nieznanej przynależności armijnej. Poległych w I wojnie światowej w latach 1914-1915 Niech spoczywają w pokoju.”

Kwatera sąsiaduje bezpośrednio z mogiłą ofiar, które zginęły z rąk niemieckich i sowieckich najeźdźców. II wojna światowa pochłonęła w Książu ok. 200 ofiar, poległych i pomordowanych. Liczba ta nie obejmuje Żydów, którzy w sierpniu 1942 r. wypędzono do lokalnego getta w Miechowie.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

POCHOWANO TUTAJ *

N - 2 żołnierzy

- 5 żołnierzy.

- 9 żołnierzy.

  

Cmentarz garnizonowy w Nysie

Nysa w przeszłości posiadała ogromny garnizon. Na terenie Twierdzy Nyskiej kilkakrotnie były organizowane obozy jenieckie. Zmarłych żołnierzy i jeńców dawnych wojen chowano z należytym szacunkiem. Jednym z przykładów może być Nyski cmentarz garnizonowy, przy dzisiejszej ul. Krasickiego, powstał z całą pewnością przed rokiem 1864, a więc przed wojną prusko-duńską, gdyż pochowano na nim kilku Duńczyków zmarłych w niewoli. Ponieważ cmentarz jest zdewastowany trudno ustalić w którym miejscu dokładnie spoczywają. Po wojnie prusko - austriackiej na cmentarzu wzniesiono obelisk - bratnia mogiłę żołnierzy pruskich i austro-węgierskich poległych podczas kampanii roku 1866. Cmentarz na obecną chwilę jest zdewastowany, połamane i pororzucane tabliczki nagrobne, otwarte i zasypane ziemią zmieszaną ze śmieciami piwniczki grobów, gdzieniegdzie jeszcze zachowały się groby, pomniki, krzyże. Brak jakiejkolwiek informacji na temat cmentarza i pochowanych na nim osób.

 • 6
 • 7
"ZUM ANDENKEN AN DIE HIER RUHENDEN 51 PREUSSISCHEN UND
11 ÖSTERREICHISCH UNGARISCHEN KRIEGER AUS DEM FELDZUGE 1866"

"KU PAMIĘCIU TUTAJ SPOCZYWAJĄCYCH 51 PRUSKICH I
11 AUSTRO-WĘGIERSKICH WOJOWNIKÓW Z KAMPANII 1866 ROKU."
 
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

- CAROLA LAUB GEB.WINTER ◊ GEB.D.10 MARZ 1848 † GEST.D.20 JUNI 1887
- HERBERT LAUB ◊ GEB.D.9 JULI 1879 † GEST.D.13 JUNI 1887
- KARL GROS GARNISONVERWALLUNG DIREKTOR RECHNUNGSRAT ◊ D.5.12.1853 † D.2.5.1921 R.I.P.

Źródło :

T.Zdanowicz

 

Cmentarz wojenny w Pińczowie

Kriegerfriedhof Pińczów.
Begraben:
497 Krieger der Russischen Armee
9 Krieger der Deutschen Armee
432 Krieger der Österreichisch - Ungarischen Armee,
Ehre den Gefallenen.

Cmentarz położony jest w Pińczowie przy ul. Grodziskowej i sąsiaduje bezpośrednio z cmentarzem parafialnym. Powstał on na przełomie lat 1917- 1918 i jest jednym z największych cmentarzy I wojennych na terenie województwa Kieleckiego. Obiekt wybudowano na stoku wzgórza na planie zbliżonym do trapezu. Otoczony jest kamiennym murem a wejście do niego prowadzi przez metalową bramkę na skrzydłach której umieszczono dwie wykute daty 1914 i 1915. Na końcu cmentarza znajduję się kaplica wybudowana z ciosów kamiennych na planie prostokąta (4,8 m x 4,8 m), która to w okresie międzywojennym została przekształcona na kaplicę – mauzoleum, wyposażoną w krzyż i ołtarz. Po lewej i prawe stronie znajdują się wmurowane kamienne tablice jedna z napisem „Nieznanemu Żołnierzowi. Pińczów 20 IX 1925” druga zaś upamiętnia członków Pińczowskiego Hufca „Szarych Szeregów” zamordowanych w 1943 r. przez Niemców. Na cmentarzu pochowanych jest 497 żołnierzy armii rosyjskiej, 432 armii austro-węgierskiej i 9 niemieckiej, w tym ekshumowani w 1937 roku żołnierze z cmentarzów wojennych w Kijach oraz Skowronnie Górnym. Znajduje się tu także 6 pochówków późniejszych oraz mogiła i pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej w formie półokrągłej ściany z łamanego piaskowca, na betonowej podstawie, z pięcioramienną gwiazdą i tablicą.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

- 9 żołnierzy.

- 497 żołnierzy.

- 432 żołnierzy.

 

Cmentarz wojenny w Rutkach

Kriegerfriedhof Rutki.
Begraben:
1534 Krieger der Russischen Armee
565 Krieger der Deutschen Armee
Ehre den Gefallenen.

Jeden z największych cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie województwa podlaskiego. Znajduje się on na wzniesieniu po wschodniej stronie drogi polnej z Rutki do Podwysokiego Jeleniewskiego. Wejście na cmentarz prowadzi przez drewnianą furtkę, całość ogrodzona jest betonowymi słupkami połączonymi ze sobą drutem kolczastym. Cmentarz ma formę koła i składa się z czterech kamiennych tarasów. Na trzech z nich znajdują się mogiły pojedyncze oraz zbiorowe oznaczone kwadratowymi betonowymi płytami z widniejącymi na nich krzyżami równoramiennymi. Po zachodniej stronie znajduje się głaz na którym wyryta została informacja o liczbie pochowanych żołnierzy. W miejscu centralnym cmentarza ustawiony jest betonowy krzyż łaciński z napisem „Część poległym 1914”, wokół którego znajdują się najprawdopodobniej mogiły żołnierzy rosyjskich.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

- 565 żołnierzy.

- 1534 żołnierzy.

 

Cmentarz żołnierzy niemieckich w Dubeninkach

Kriegerfriedhof Dubeninki.
Begraben:
167 Krieger der Russischen und Deutschen Armee
Ehre den Gefallenen.

W zachodniej części Dubiennik na niewielkim wzgórzu, położony jest cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Został on wybudowany w latach 1914-1918. Na cmentarzu znajduje się 21 betonowych krzyży oraz jeden drewniany, umieszczony na głównej tablicy kamiennej.  Obiekt ogrodzony jest kamiennym murkiem do którego prowadza kamienne schody. Składa się z trzech części: środkowej – prostokątnej, w której pochowani są żołnierze niemieccy, oraz dwóch półkolistych znajdujących się na przeciwległych krańcach w których spoczywają żołnierze rosyjscy nieznani z nazwisk. Śmierć poległych żołnierzy niemieckich upamiętniają dwie tablice w języku niemieckim. Pierwsza z napisem po niemiecku : „Dubeninki 1914-1918. Diese Tapferen fielen in den Kampfen um die Grenze von Ostpreussen Wirbalen-Grajewo 1914” (Ci odważni żołnierze walczyli o granice Prus Wschodnich pod Grajewem i Wierzbowem w 1914 r.) Druga : „Russen Graber 1914-1918 Się erfullten Imre Pflicht (Groby rosyjskie 1914-1918 Wypełnili swój obowiązek”. Pochowanych na cmentarzu jest 167 żołnierzy niemieckich i rosyjskich. .

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

POCHOWANO TUTAJ *

, - 167 żołnierzy.

 

Groby żołnierzy niemieckich na cmentarzu ewangelickim w Dubeninkach

Kriegerfriedhof Dubeninki.
Begraben:
3 Krieger der Deutschen Armee
Ehre den Gefallenen.

Na dawnym cmentarzu ewangelickim z drugiej połowy XIX wieku, położonym przy szosie Gołdap-Żytkiejmy znajdują trzy mogiły w których pochowani są żołnierze armii niemieckiej polegli w czasie I wojny światowej. Jednej z mogił pochowani są bracia – Max i Paul Plau z niemieckich formacji rezerwowych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

POCHOWANO TUTAJ *

- 3 żołnierzy.

 

:: Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

- Polska (PL)

- Austria (AT)

- Rosja (RU)

- Niemcy (D)

N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.

 

Cmentarze na mapie