Kwatery II - go wojenne w Kazimierzy Wielkiej

We wrześniu 1939 r., okolice Kazimierzy Wielkiej były terenem walk jednostek Wojska Polskiego wchodzących w skład armii "Kraków" z jednostkami pancernymi nieprzyjaciela. Dnia 7 września w godzinach popołudniowych, 203 Pułk Piechoty ppłk.Rogalskiego oraz żołnierze batalionów Obrony Narodowej "Tarnowskie Góry" i "Oświęcim" zostali zaatakowani przez czołgi i piechotę zmotoryzowaną, uniemożliwiającą przejście polskich oddziałów przez rzekę Nidzicę. Bitwa rozegrała się na dobre w ciągu dnia, gdy do Kazimierzy przybył 201 Pułk Piechoty ppłk. W. Adamczyka wraz z Batalionem Obrony Narodowej "Katowice". W ciągu godzinnej walki pułk odparł natarcie niemieckie rozbijając 5 czołgów. Zmagania polskich oddziałów z nieprzyjacielem w rejonie Kazimierzy trwały do późnych godzin nocnych. Polscy żołnierze polegli w boju zostali pochowani w trzech, osobnych kwaterach na miejscowym cmentarzu parafialnym. Na wszystkich zbiorowych mogiłach znajdują się granitowe krzyże ułożone na płask z wyrytym napisem "Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 1939 r. Cześć Ich Pamięci". Obok krzyży umieszczono granitowe płyty z metalowymi krzyżami Virtuti Militari i napisami "Ku czci pamięci i chwale poległym żołnierzom Wojska Polskiego w obronie Ojczyzny 7 września 1939 r." oraz wymienionymi nazwiskami.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 

POCHOWANO TUTAJ *

NAZWISKO    IMIĘ   STOPIEŃ 

KOHAJ JAN
MOCZEK JÓZEF
CIEŚLIK BRUNON
ADAMUS ANTONI
ŚLIWA WŁADYSŁAW
WITEK JÓZEF
BULWIK SZMUL
SELWIT AUGUST
BOMBA JERZY STRZELEC
ROMCA JERZY PLUTONOWY
CHWIST ROMAN
AUGUST LEON
BEDNARZ JAN
MISTA STANISŁAW
BEZER PATAR
SZOŁTYSIK LUDWIK STRZELEC

 

 

• Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim. 
 Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989