Twierdza Wisłoujście

W pobliżu półwyspu Westerplatte, położony jest unikalny zabytek sztuki fortyfikacyjnej - Twierdza Wisłoujście. Nazwa pochodzi od jej położenia, znajduje się ona w miejscu dawnego ujścia Wisły, które stanowiło ważny z punktu widzenia strategicznego teren, skąd można było kontrolować ruch statków wypływających i wpływających do Gdańska. Pod koniec XV wieku znajdującą się tutaj gotycką latarnię morską zaczęto wykorzystywać militarnie, a w latach 1562-1563 dookoła niej wybudowano czterokondygnacyjną basteję o średnicy 33,5 m. zwaną Wieńcem. W niedługim czasie została wykorzystana jako punkt oporu przeciwko królowi Stefanowi Batoremu. W roku 1577 umocnienia te były oblegane przez wojska królewskie, pomimo kilkakrotnych prób zdobycia i silnych zniszczeń, oblężenie zakończyło się nie powodzeniem (w czasie walk uległa zniszczeniu ostatnia kondygnacja - czwarta, której już nie odbudowano). Pod koniec XVI wieku zaszła konieczność rozbudowy umocnień, dookoła wieńca powstał fort Carre (założony na planie kwadratu z czterema bastionami w narożach). Po wybudowaniu rola umocnień zmalała, a wzrost liczby załogi wojskowej skłonił do stworzenia wokół niego od strony południo-wschodniej domu komendanta i domków oficerskich.

Zobacz więcej >>

Twierdza Kłodzko

W X w. na miejscu dzisiejszej Twierdzy Kłodzkiej istniał czeski gród Kladsko. Kłodzko położone na dogodnej drodze zostało w XII wieku podniesione do rangi miast królewskich. W owym czasie był to najsilniej ufortyfikowany ośrodek, otoczony pierścieniem murów z wieżami i fosą. Jakość murowanych umocnień potwierdzila się w roku 1428, kiedy to został odparty szturm przez husytów. Pod koniec XV wieku fortyfikacje obronne miasta zostały przebudowane, między innymi wznosząc przed ciągiem murów basteje. Od tego momentu zaczęto nazywać Kłodzko twierdzą. W następnym wieku przebudowano fortyfikacje, modernizując między innymi górujący nad miastem zamek. W czasie wojny trzydziestoletniej, w roku 1622 miasto uległo wojskom austriackim, które po jego zajęciu przystąpiły do kolejnej rozbudowy umocnień. Punktem zwrotym w dziejach Twierdzy Kłodzkiej było zdobycie miasta przez Prusy. Miastu poświęcono szczególną uwagę ponieważ leżało ono na najdogodniejszym szlaku prowadzącym z Czech na Śląsk.

Zobacz więcej >>

Twierdza Nysa

Przez miasto Nysę od najdawniejszych wieków prowadziły szlaki handlowe, przez co sprzyjało to rozwojowi miasta. W celu zabezpieczenia miasta przed ewentualnymi grabieżami, postanowiono Nysę otoczyć licznymi murami obronnymi wraz z licznymi wieżami i basztami. Pierwsze fortyfikacje w Nysie powstały w roku 1594 według planu Johannesa Schneidera z Lindau. Umocnienia te zaczęto przebudowywać w roku 1643 wg. szkoły holenderskiej i nowowłoskiej kładąc silny nacisk na system obrony skrzydłowej. Nysa została otoczona 10 bastionami, 4 roweliniami oraz wodną fosą. Przez całe umocnienia biegła ukryta droga. Do dzisiejszego dnia z tamtych obiektów zachował się jedynie bastion św. Jadwigi. Przełomowym momentem dla fortyfikacji w Nysie był rok 1741, kiedy to w czasie wojny Austriacko - Pruskiej, król pruski - Fryderyk II zdobył miasto.

Zobacz więcej >>

Twierdza Srebna Góra

Naturalne ukształtowanie terenu Gór Sowich doskonale broniło dostępu do Śląska od strony południowej, jedynym dostępnym przejściem była przełęcz Srebnogórska. Nazwa położonego niżej miasta i przełęczy wzieła się od zalegających tutaj złóż srebra, które od XIV w. były wydobywane. W ciągu wojny trzydziestoletniej wykorzystały to w roku 1633 wojska cesarskie pod wodzą Albrechta Wallensteina i uderzyły na stacjonującą na Śląsku armię saską. W toku dalszych działań wojennych z przełęczy korzystały wojska szwedzkie i cesarskie, które wielokrotnie rabowały miasto. Znaczenie tego przejścia w Górach Sowich dostrzegł Fryderyk Wielki, po zajęciu Śląska przez Prusy. Prowadzący tędy szlak stanowił lukę w systemie obrony Śląska między twierdzą Świdnica a twierdzą Kłodzko, dlatego król pruski zadecydował o budowie fortyfikacji.

Zobacz więcej>>