Fort 50 ½ O "Barycz"

Do obrony południowo-wschodniego odcinka twierdzy wybudowano w latach 1897-99 dwa forty pancerne: Fort 50 ½ O "Kosocice-Wschód", zwany "Barycz", oraz leżący w odległości około 200 metrów Fort 50 ½ W "Kosocice-Zachód". Projektantem Fortu "Barycz" był Emil Gołogórski, który najprawdopodobniej zaprojektował cały zespół. Oba forty tworzyły silny punkt obrony w tej części pierścienia obronnego twierdzy, broniły traktu lwowskiego oraz linii kolejowej do Przemyśla. O tym, że forty zlokalizowano we właściwym miejscu świadczy przebieg działań wojennych. Celem rosyjskiego natarcia w dniu 5 grudnia 1914 r. było bowiem przełamanie południowo-wschodniego narożnika Krakowa, jaki tworzyły forty "Kosocice" oraz "Rajsko". Obydwa forty przyjęły na siebie ciężar głównego uderzenia artylerii rosyjskiej i obydwa wyszły z niej bez większych strat. Fort "Kosocie-Wschód", leżący przy ul.Hallera, stanowi uproszczoną wersję standartowego fortu pancernego obrony bliskiej (Nahkampfwerk). Zwrócony czołem ku wschodowi, ma nieregularny trapezowy narys. Otoczony jest suchą fosą, z omurowanym przeciwstokiem, bronionym przez cztery 6 cm armaty szybkostrzelne wz.1898, umieszczone za pancerzami w kazamatach dwóch kojców rezerwowych, zlokalizowanych w narożach fosy (północna-podwójna, południowa-pojedyncza).

Zobacz więcej >>>

Tradytor broni maszynowej przy szańcu IS-III-2

Pomiędzy Chełmem a Olszanicą w skarpie pradoliny Rudawy znajduje się tradytor broni maszynowej, którego zadaniem było bronić jedynego suchego wówczas przejścia wśród rozlewisk Rudawy. Wejście do niego ma wygląd małego betonowego bunkra i było zamykane prawdopodobnie stalowymi drzwiami. W głąb ciągnie się długi szereg schodów, które po chwili zakręcają ( w tym miejscu po prawej stronie jest dość spore okno-strzelnica, z którego widać doskonale cały trakt wschodni) prowadząc nas do niżej położonego pomieszczenia z głęboką strzelnicą z której rozciągał się widok na zachodni trakt.

Relikty fortu nr 4 "Błonia-Cichy Kącik"

FS 4, szaniec wybudowany w latach 1850-55 w Cichym Kąciku o narysie siedmiobocznym, przebudowany został gruntownie na fort piechoty około 1910 roku (poprzez wbudowanie betonowego schronu i przekształcenie obwałowań). Jednak w 1934 roku został wysadzony w powietrze i częściowo rozebrany.

Zobacz więcej >>>

 

Fort nr 44 "Tonie-Syberia"

Fort 44 "Tonie" zwany również fortem "Syberyjskim" jest obiektem o wielkich wartościach zabytkowych jako jedyne dzieło obronne tego typu stosunkowo dobrze zachowane, stanowi również dużą wartość historyczną z wyjątkowym epizodem z okresu II wojny światowej. Obiekt ten położony jest na północ od Krakowa, na wzgórzu dominującym nad dawną wsią Tonie. Z uwagi na bliskość granicy zaboru rosyjskiego, takie połóżenie miało istotne znaczenie. Pozwalało bowiem na pokrycie ogniem artylerii dolinę Prądnika, obronę traktu olkuskiego, ale także na wspomaganie ogniem pobliskich fortów takich jak: 43 "Pasternik", 45 "Zielonki". A w okresie rozbudowy i modernizacji fortu w latach 1883-1908 umożliwiło to zwiększenie siły ognia arytleryjskiego w kierunku wschodnim.

Zobacz więcej >>>

 Twierdza Kraków na mapie