Bateria artyleryjska w nowożytnej fortyfikacji to dzieło lub element obrony, stanowiący zespół działobitni. Jako dzieło ziemne, bateria posiada formę wydłużonego czworoboku z trzech stron osłoniętego wałem opatrzonym w przedpiersie. Bywała stosowana jako samodzielna lub jako wzmocnienie elementu obronnego, np. kurtyny, bastionu, fortu. Bateria mogła być otwarta, gdy poszczególne działobitnie nie posiadają nakrycia; bądź zakryta, wtedy nakryta stropem lub sklepieniem. Bateria pancerna umieszczona była w kazamatach. Baterie lokalizowano głównie w międzypolu lub zapolu fortów głównych. Podstawowym materiałem, z którego je budowano, była ziemia najlepiej tłusta, gliniasta. Wszystkie inne materiały jak kamienie, drewno, przy ostrzale mogły ranić obrońców odpryskującymi się odłamkami. Najbardziej naturalną i łatwą do wykonania przeszkodą był odpowiednio głęboki i szeroki rów, z którego wydobyta ziemia służyła do usypania wałów zakrywających stanowiska i jego obrońców. Przedpiersie czyli przednia część wału powinna mieć taką samą grubość, aby pochłaniało pociski atakujących. 

 

Lokalizacja baterii na mapie. 

 

Bateria FB 36 "Ostra Góra"

Pierwsze wały baterii pochodzą jeszcze z 1864 roku. W latach 1878 - 84 zlokalizowano tutaj baterię dział dalekosiężnych do obrony Krakowa od strony zachodniej. Około 1910 r. bateria została przebudowana i zmodernizowana dla najcięższej artylerii fortecznej, 24 cm dział wz.1898. Bateria "Ostra Góra" brała udział w odparciu szturmu Rosjan na Kraków w dniach 5-6 grudnia 1914 roku. 

 • 0099
 • 0100
 • 0101
 • 0102
 • 0103
 • 0104
 • 0105
 • 0106
 • 0107
 • 0108
 • 0109
 • 0112

 

Bateria B-43-3

Bateria sprzężona południowa, wybudowana w latach 1896 - 1902, położona przy cmentarzu komunalnym w Rżąsce, z trzema częściowo zniszczonymi schronami pogotowia z osłonami - wejścia, przelotniami. 

 • 0009
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020

 

Bateria B-44-3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Bateria B 45a (B-45-4)

Bateria z roku okolo 1902. W poprzecznicach betonowe schrony pogotowia dobrze zachowane, z murowanymi osłonami - przelotniami chroniącymi wejście do schronu.

 • pict0085
 • pict0086

 

Bateria B 45b (B-45-1)

Bateria wschodnia umieszczona na terenie dzisiejszego cmentarza parafialnego w pobliżu fortu 45 "Zielonki./Marszowiec". Śladem po niej są tylko trzy murowane schrony pogotowia, wały ziemne zniwelowano (Ok.1980 roku)

 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0088
 • 0089
 • 0090
 • 0092
 • 0093

 

Bateria B-47-1

Standartowa bateria obrony dalekiej towarzysząca fortowi nr 47 "Łysa Góra". Została wybudowana około roku 1904.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9