Bateria artyleryjska w nowożytnej fortyfikacji to dzieło lub element obrony, stanowiący zespół działobitni. Jako dzieło ziemne, bateria posiada formę wydłużonego czworoboku z trzech stron osłoniętego wałem opatrzonym w przedpiersie. Bywała stosowana jako samodzielna lub jako wzmocnienie elementu obronnego, np. kurtyny, bastionu, fortu. Bateria mogła być otwarta, gdy poszczególne działobitnie nie posiadają nakrycia; bądź zakryta, wtedy nakryta stropem lub sklepieniem. Bateria pancerna umieszczona była w kazamatach. Baterie lokalizowano głównie w międzypolu lub zapolu fortów głównych. Podstawowym materiałem, z którego je budowano, była ziemia najlepiej tłusta, gliniasta. Wszystkie inne materiały jak kamienie, drewno, przy ostrzale mogły ranić obrońców odpryskującymi się odłamkami. Najbardziej naturalną i łatwą do wykonania przeszkodą był odpowiednio głęboki i szeroki rów, z którego wydobyta ziemia służyła do usypania wałów zakrywających stanowiska i jego obrońców. Przedpiersie czyli przednia część wału powinna mieć taką samą grubość, aby pochłaniało pociski atakujących.

 

Kliknij na miejsce na mapie oznaczone symbolem.

 

Bateria FB 36 "Ostra Góra"

Pierwsze wały baterii pochodzą jeszcze z 1864 roku. W latach 1878 - 84 zlokalizowano tutaj baterię dział dalekosiężnych do obrony Krakowa od strony zachodniej. Około 1910 r. bateria została przebudowana i zmodernizowana dla najcięższej artylerii fortecznej, 24 cm dział wz.1898. Bateria "Ostra Góra" brała udział w odparciu szturmu Rosjan na Kraków w dniach 5-6 grudnia 1914 roku. 

 • 0099
 • 0100
 • 0101
 • 0102
 • 0103
 • 0104
 • 0105
 • 0106
 • 0107
 • 0108
 • 0109
 • 0112
 • 1
 • 2

 

Bateria B-43-3

Bateria sprzężona południowa, wybudowana w latach 1896 - 1902, położona przy cmentarzu komunalnym w Rżąsce, z trzema częściowo zniszczonymi schronami pogotowia z osłonami - wejścia, przelotniami. 

 • 0009
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020

 

Bateria B-44-3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Bateria B 45a (B-45-4)

Bateria z roku okolo 1902. W poprzecznicach betonowe schrony pogotowia dobrze zachowane, z murowanymi osłonami - przelotniami chroniącymi wejście do schronu.

 • pict0085
 • pict0086

 

Bateria B 45b (B-45-1)

Bateria wschodnia umieszczona na terenie dzisiejszego cmentarza parafialnego w pobliżu fortu 45 "Zielonki./Marszowiec". Śladem po niej są tylko trzy murowane schrony pogotowia, wały ziemne zniwelowano (Ok.1980 roku)

 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0088
 • 0089
 • 0090
 • 0092
 • 0093
 • 12

 

Bateria B-47-1

Standartowa bateria obrony dalekiej towarzysząca fortowi nr 47 "Łysa Góra". Została wybudowana około roku 1904.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9