Fort nr 33 "Krakus" - relikty

Obiekt wybudowany w latach 1849 - 55 stanowił przykład jednego z pierwszych zastosowań w Europie koszar szyjowych w miejscu redity. Został wyburzony w 1955 roku.

Szkic Fortu nr 33 Krakus | Wd.J.Bogdanowskiego, Rys.K.Wielgus

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zdjęcia archiwalne fortu