Fort nr 50 ½ O "Barycz"

Do obrony południowo-wschodniego odcinka twierdzy wybudowano w latach 1897-99 dwa forty pancerne: Fort 50 ½ O "Kosocice-Wschód", zwany "Barycz", oraz leżący w odległości około 200 metrów Fort 50 ½ W "Kosocice-Zachód". Projektantem Fortu "Barycz" był Emil Gołogórski, który najprawdopodobniej zaprojektował cały zespół. Oba forty tworzyły silny punkt obrony w tej części pierścienia obronnego twierdzy, broniły traktu lwowskiego oraz linii kolejowej do Przemyśla. O tym, że forty zlokalizowano we właściwym miejscu świadczy przebieg działań wojennych. Celem rosyjskiego natarcia w dniu 5 grudnia 1914 r. było  bowiem przełamanie południowo-wschodniego narożnika Krakowa, jaki tworzyły forty "Kosocice" oraz "Rajsko". Obydwa forty przyjęły na siebie ciężar głównego uderzenia artylerii rosyjskiej i obydwa wyszły z niej bez większych strat. Fort "Kosocie-Wschód", leżący przy ul.Hallera, stanowi uproszczoną wersję standartowego fortu pancernego obrony bliskiej (Nahkampfwerk). Zwrócony czołem ku wschodowi, ma nieregularny trapezowy narys. Otoczony jest suchą fosą, z omurowanym przeciwstokiem, bronionym przez cztery 6 cm armaty szybkostrzelne wz.1898, umieszczone za pancerzami w kazamatach dwóch kojców rezerwowych, zlokalizowanych w narożach fosy (północna-podwójna, południowa-pojedyncza). Łącząca je galeria w przeciwstoku, obudowana cegła i kamieniem, zachowała się w bardzo dobrym stanie (płyty pancerne, lawety karabinów w strzelnicach), niestety podziemne przejście pod fosą zalane jest wodą. Blok koszar z kaponierą szyjową na swym stropie posiada cztery wieże pancerne z 8 cm armatami wz.1894 oraz jedną pancerną wieżę obserwacyjną. W 1945 roku zostały one zdemontowane i ze złomowane. W dobrym stanie przetrwało również opancerzenie bierne, okiennice i drzwi pancerne. Dawne przedpole fortu, w postaci spłaszczonego stoku, przecięte jest dzisiaj ul. Żelazowskiego i zabudowane domkami. Wysoki wał po północnej stronie bramy wjazdowej kryje za sobą oddzielny budynek oryginalnego tradytora-działobitni, przylegający obecnie do budynku mieszkalnego. W północnym międzypolu widać przekopaną tzw. równię  ogniową, czyli płaszczyznę pozbawioną naturalnych zasłon i martwych pól, wyznaczającą ściśle zakres ostrzału. Broniły się tu dwie 8 cm armaty do strzelnic minimalnych wz.1894 lub 1898.

 • 1
 • 10
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 8
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 88
 • 89
 • 9
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • PICT0266