Fort nr 47 ½ "Sudół"

Fort zbudowano w latach 1895 - 97 na wzniesieniu ponad rzeczką o tej samej nazwie, w międzypolu starszych fortów artyleryjskich - 47 "Łysa Góra" i 48 "Batowice". Taka lokalizacja tego dzieła obronnego pozwalała na skuteczne ryglowanie ogniem całej doliny rzecznej, aż po wieś Bosutów. Fort nie uczestniczył w działaniach bojowych obu wojen światowych, przypuszczalnie został rozbrojony najpóźniej w czasie II wojny światowej. Około roku 1950 w ramach trwającej wtedy akcji niszczenia krakowskich fortów budynek koszarowo - bojowy w części wysadzono, pozostały z niego fragmenty ścian w pełnej wyskości 2 kondygnacji, a także część pomieszczeń związanych z nie zachowanymi wieżami pancernymi, przyległych do ściany czołowej. Przetrwał również, choć bez wyposażenia pancernego, kojec bramy oraz w całości partie ziemne.

Fort 47 1/2 stanowi nietypowy w szczegółach przykład rozwiązania dzieła pancernego obrony bliskiej. Narys fortu jest zgeometryzowany, lecz nie symetryczny. Blok koszarowo - bojowy, stanowiący centrum założenia, w części lewej (zachodniej) był parterowy, połączony z wałem piechoty. Część prawa (wschodnia), piętrowa, posiadała dwie wieże pancerne i jedną obserwacyjną. Budynek poprzedzony był obszernym dziedzińcem. Całość obwiedziono wałem z fosą o stoku spłaszczonym od czoła i skrzydeł. Wjazd do fortu broniła podkowiasta bastej ziemna wraz z murowanym kojcem broniącym bramy. Fort znajduje się w stanie ruiny. Działka niemal w całości porośnięta jest drzewami (częściowo starodrzew, w znacznej części jednak bezwartościowe samosiewy) oraz olbrzymią ilością zdziczałych, zbitych krzewów. Teren, zwłaszcza fosy oraz obszar zapola stanowi obecnie dzikie wysypisko śmieci. Obiekt ten znajduje się w odległości ok. 1 km od stacji PKP Kraków Batowice (w roku 1934 przprowadzono linię kolejową do Warszawy). Naprzeciw fortu znajduje się Cmentarz Komunalny oraz niedawno wybudowany parking wraz z przystankiem końcowym autobusów komunikacji miejskiej. Fort jest dostępny do zwiedzania. 

 • f1
 • f10
 • f11
 • f12
 • f2
 • f3
 • f4
 • f5
 • f7
 • f8
 • f9