Innym dodatkowym i bardzo oryginalnym wzmocnieniem fortu stały się kawerny, czyli system sztucznych grot i korytarzy wykutych w skale. Stanowiły one dodatkowe i oryginalne wzmocnienie fortu. Zostały wykute przez żołnierzy na początku pierwszej wojny światowej i miały prawdopodobnie służyć jako magazyny lub podziemne schrony. 

 

 Kawerna przy forcie nr 53 "Bodzów"

 • 0041
 • 0043
 • 0046
 • 0048
 • 0051

 

 Kawerna schronowa ul.Widłakowa

 • 0052
 • 0053
 • 0055
 • 0057
 • 0058

 

 Kawerna pod kapliczką ul.Tyniecka

 • 0061
 • 0085

 

 Kawerna Kostrze (Steinbruch-Kostrze)

Kawerna ta mieści się przy drodze do Tyńca, przy wejściu do niej znajduje się już nadtłuczona tablica z napisem w języki niemieckim: "Kawerna Kostrze - zbudowana 1915 - 16, pod  nadzorem: Dowódca Oblt. R.Weiss oraz LtLd.R.L.Kazubskiego.

 • 0067
 • 0074
 • 0080
 • 0083