Naturalne ukształtowanie terenu Gór Sowich doskonale broniło dostępu do Śląska od strony południowej, jedynym dostępnym przejściem była przełęcz Srebnogórska. Nazwa położonego niżej miasta i przełęczy wzieła się od zalegających tutaj złóż srebra, które od XIV w. były wydobywane. W ciągu wojny trzydziestoletniej wykorzystały to w roku 1633 wojska cesarskie pod wodzą Albrechta Wallensteina i uderzyły na stacjonującą na Śląsku armię saską. W toku dalszych działań wojennych z przełęczy korzystały wojska szwedzkie i cesarskie, które wielokrotnie rabowały miasto. Znaczenie tego przejścia w Górach Sowich dostrzegł Fryderyk Wielki, po zajęciu Śląska przez Prusy. Prowadzący tędy szlak stanowił lukę w systemie obrony Śląska między twierdzą Świdnica a twierdzą Kłodzko, dlatego król pruski zadecydował o budowie fortyfikacji. Pierwszy projekt umocnień został stworzony przez Franciszka Pinto w roku 1763, lecz nie odpowiadał królewskim ambicjom i został odrzucony. W rok później Ludwig Regler przestawił bardziej rozległy plan który został zaakceptowany. Budowę fortyfikacji prowadzono w latach 1765 - 1777 (ze względu na trudne warunki terenowe prace były prowadzone metodami minerskimi a cegłę potrzebną do budowy wypalano polowymi metodami. Przy budowie corocznie pracowało ok. 4000 ludzi, niedobór murarzy został uzupełniony poprzez sprowadzenie z Czech ok. 600 rąk do pracy, nie zwracając uwagi na to, iż są oni poddanymi ówczesnego potencjalnego przeciwnika króla Prus - cesarza Austrii. Budowa umocnień pochłaniała olbrzymie sumy, czerpane z obłożonych specjalnym podatkiem mieszkańców Śląska, zwanym potocznie dopustem srebnogórskim.

Źródło: polska-org.pl

Pierwszym etapem było wybudowanie na wzniesieniu o wysokości 686 m. centralnej budowli, zwanej Donżonem. Był to największa wieżowa budowla kazamatowa w Europie, posiadająca 4 baszty o średnicy 60 m i wysokości 30 m. Ponieważ na północny - wschód od przełęczy znajdowało się górujące nad okolicą wzgórze, z którego można było obserwować i ostrzeliwać fortyfikacje, zdecydowano o otoczeniu donżonu systemem umocnień bastionowo - kleszczowych. Powstały tu skazamatowane: bateria Chochoł Wielki (Grobe Strohhaube) i Reduta Rogowa. Z centrum twierdzy były połączone drogą krytą długości 1600 m., w połowie której wybudowany został fort Chochoł Mały (Kleine Strohhaube). Na wschód od Donżonu wzniesiono osłaniający go od strony miasta fort Wysoka Skała (Hohenstein), a na wzgórzu po południowej stronie prowadzącej przez przełęcz drugi fort - Ostróg (Spiltzberg). Między tymi fortami przy drodze wybudowano kompleks koszarowy, w którym przebywała część załogi w czasie pokoju. Garnizon liczył 3588 żołnierzy i 168 oficerów a na uzbrojeniu były 264 działa. W roku 1807 pod twierdzę podeszły wojska francuskie. Wobec odmowy poddania twierdzy, rozpoczęły one oblężenie które trwało od lutego do lipca 1807 roku, przerwano je dopiero na mocy postanowień pokoju w Tylży. W skutek oblężenia ucierpiała nie tylko twierdza lecz prawie całkowitemu zniszczeniu uległo miasto. Po skutecznej obronie miejsce to zaczęto nazywać Śląskim Giblartarem.
W następnych latach twierdza przestała odgrywać znaczącą rolę. Zaczęto rozważać jej skasowanie co ostatecznie uczyniono Najwyższym Rozkazem Gabinetowym we wrześniu 1867 roku. W dwanaście lat później opustoszałe budowle zostały wykorzystane jako tarcze strzelnicze dla nowych pocisków burzących, przez co część obiektów została w znacznym stopniu uszkodzona.
Pod koniec XIX wieku nastąpił początek turystycznego wykorzystania twierdzy, a prace restauracyjne prowadzono aż do roku 1939. Wybuch II wojny światowej przerwał prace. W grudniu 1939 roku na terenie fortu Ostróg powstał specjalny obóz karny dla polskich oficerów - Oflag VIII B. Więziono tutaj oficerów, którzy próbowali ucieczek z innych obozów, lub których uznano za szczególnie niebezpiecznych. Obóz rozszerzono na pozostałe forty. 6 maja 1940 roku z fortu Wysoka Skała uciekło trzech podporuczników: Felicjan Pawlak, Jan Gerstelem i Tadeusz Wesołowski, którzy przez Konstantynopol (skąd wysłali pocztówkę z pozdrowieniami adresowaną do Oflagu VIII B) dotarli na Bliski Wschód i przyłączyli się do Polskich Sił Zbrojnych.
Po II wojnie światowej większa część obiektów została opuszczona. W latach 60 - tych i 70 - tych zapoczątkowano działania mające na celu turystyczne zagospodarowanie twierdzy. We wrześniu 2002 roku nastąpiło w Srebnej Górze uroczyste otwarcie Fortecznego Parku Kulturowego, a na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z 14.04.2004 twierdza została uznana za pomnik historii. 

HISTORIA TWIERDZY W SKRÓCIE

1763 - Decyzja o budowie twierdzy. Prace przygotowawcze.

1764 - Wycięto las na wzniesieniach przeznaczonych do ufortyfikowania.

1765 - Kierownictwo budowy obejmuje Regeler. Wytyczanie planu umocnień głównych twierdzy. Minowanie skał pod rowy Donjonu. Budowa cegielni i fundamentów dla pieców wapiennych.

1765-1768 - Wybudowano Donjon, rowowe kazamaty, sześć bastionów wieńca: Dolny, Kleszczowy, Górny, Nowowiejski, Miejski, Rawelin i Kawalier.

1768-1771 - Wybudowano forty rogowe z esplanadami, ukryte drogi, Fort Ostróg.

1770-1777 - Budowa frontu Wielkiego Chochoła (bateria kazamatowa, studnia, reduta), Średniego Chochoła i lunety na płn. stoku Małego Chochoła.

1772-1776 - Wybudowanie koszar w Górnym Mieście (przy przełęczy) z budynkami wartowniczymi i piekarnią.

1787-1796 - Wykonanie korekty systemu odprowadzania wody znad kazamat warowni.

1790 - Projekt otoczenia twierdzy srebnogórskiej wieńcem fortów o narysie rogowym na wzniesieniach, które mogły być wykorzystane do ataku na twierdzę ( nie zrealizowany).

1807 - Twierdza była oblegana przez armię Napoleona, która nacierała od zachodu na Wielki Chochół dla zdobycia pozycji do natarcia na rdzeń warowni. Po dobie przerwane z powodu zawieszenia broni poprzedzającego traktat pokojowy w Tylży.

1812 - Pogotowie bojowe w obawie przed wojskami francuskimi. Wykonano nowe stanowiska dla armat, zabezpieczono budynki obok dróg i mosty. Wycięto zadrzewienie przerwane w odległości 800 kroków od twierdzy. Kazamaty wyposażono w nowe drzwi i okna. Do oblężenia nie doszło.

1816-1817 - Rozbrojenie Twierdzy.

1830-1848 - W podziemiach twierdzy funkcjonowało więzienie polityczne.

1850 - Uzbrojenie twierdzy w obawie przed wojną przeciw Austrii i Rosji.

1851 IX - Powrót do stanu pokojowego.

1860 - Twierdza zostaje opuszczona (pozostawiona bez oddziału wartowniczego).

1869 - Twierdza była obiektem prób nowego moździerza oblężniczego (użyty w wojnie francusko - pruskiej w 1870 roku).

1860 - Twierdza zostaje opuszczona (pozostawiona bez oddziału wartownieczego).

1869- Twierdza była obiektem prób nowego moździerza oblężniczego (użyty w wojnie francusko - pruskiej w 1870 roku).

1879 - Fortyfikacje poddano ćwiczebnym próbom wysadzeń bawełną strzelniczą. Opuszczone budynki koszarowe na przełęczy adaptowano na fabrykę zegarów.

1901 - W Donjonie urządzono restaurację.

1913- Rozbudowano Fort Ostróg na dom młodzieżowy (później siedziba Hitlerjugend).

1926 - 1928 - Adaptowano Fort Rogowy II na sportowy dom wypoczynkowy dla policji krajowej.

1930 - Adaptowano Fort Rogowy I na sportowy dom wypoczynkowy dla wrocławskiego oddziału policji.

1934 - 35 - Wykonano prace konserwatorsko - zabezpieczające Donjonu.

15.XII.1939 - 15.XII.1941- W fortach Rogowym II i Ostrogu funkcjonował Oflag VIIIB (Straflager). Więziono tu 200 oficerów, polskich jeńców kampanii wrześniowej. Fort Ostróg uznany został przez Polaków za miejsce pamięci narodowej. Do historii przeszła brawurowa ucieczka 20 jeńców z fortu Hohenstein (Rogowo II) - 5 maja 1940 roku.

po 1945 - Kolejno - miejsce schronienia maruderów Wehrmachtu, okres stacjonowania wojsk radzieckich, następnie twierdza pozostawiona została pusta - bez gospodarza.

1961 - Twierdza została wpisana do rejestru zabytków pod nr rejestracyjnym 861.

1965 - 1984 - Obozowe akcje harcerskie na fortach: Ostrogu, Rogowym II, Donjonie, Bastionie Dolnym.

1986 - Oficjalne zamknięcie twierdzy dla ruchu turystycznego.

1991 - 1995 - Mieszka i działa na Forcie Rogowym II grupa entuzjastów starej fortyfikacji i kultur wieków minionych, prowadząc działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Grupa nie zdołała jeszcze uzyskać trwałego zapewnienia warunków prawnych użytkowania obiektu.

1991 - 1995 - Mieszka i działa na Forcie Rogowym II grupa entuzjastów starej fortyfikacji i kultur wieków minionych, prowadząc działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Grupa nie zdołała jeszcze uzyskać trwałego zapewnienia warunków prawnych użytkowania obiektu.

20.VI.2002 - W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego teren Twierdzy oraz pozostałości po nieczynnej kolei zębatej zostały włączone do pierwszego utworzonego w Polsce Fortecznego Parku Kulturowego.

14.IV.2004 - Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej twierdza zyskała status pomnika historii.

 

FORT OSTRÓG

 • 0756
 • 0757
 • 0758
 • 0760
 • 0761
 • 0765
 • 0766
 • 0770
 • 0772
 • 0778
 • 0780
 • 0781
 • 0782
 • 0784

 

FORT "WYSOKA SKAŁA"

 • 0787
 • 0790

 

FORT DONŻON, FORT ROGOWY

 • 0792
 • 0794
 • 0797
 • 0798
 • 0799
 • 0801
 • 0805
 • 0809
 • 0810
 • 0811
 • 0812
 • 0813
 • 0815
 • 0816
 • 0817
 • 0818
 • 0819
 • 0820
 • 0821
 • 0824
 • 0829
 • 0830
 • 0831
 • 0832
 • 0835
 • 0837
 • 0838
 • 0839
 • 0840
 • 0842
 • 0843
 • 0848
 • 0849
 • 0850
 • 0851
 • 0852
 • 0853
 • 0856
 • 0858
 • 0863
 • 0864
 • 0865
 • 0866
 • 0867
 • 0868
 • 0869
 • 0871
 • 0872
 • 0875
 • 0876
 • 0881
 • 0883
 • 0884
 • 0885
 • 0886
 • 0887
 • 0891
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

ŻELIWNY KRZYŻ NA DZIEDZIŃCU FORTU DONŻON

Napis na tabliczce koło krzyża: "Ten żeliwny krzyż upamiętnia prawdziwą historię która wydarzyła się jesienią 1869 roku. Twierdza ze względu na przestarzałą budowlę i małe znaczenie strategiczne została zamknięta. Władze pruskie postanowiły ten olbrzymi kompleks forteczny wykorzystać jako poligon artyleryjski. Zgodnie z tą decyzją w 1869 roku miały się odbyć próby ogniowe z najcięższym ówczesnym moździerzem pruskim, którego kaliber wynosił aż 210 mm. Na stanowisko ogniowe przewidzano wzniesienie Kortunal. Szczególnie dobrym celem z tego miejsca był oddalony o około 3 km. Fort Rogowy. Próby artyleryjskie z moździerzem przebiegały bez żadnych zakłóceń przez kilka tygodni aż do feralnego dnia. Tragedia wydarzyła się w 26 listopada 1869 roku. Podczas wsadzania ostatniego granatu do moździerza wykonujący tą czynność kanonier Hubner uczynił to ze zbytnią rutyną i przez przypadek uderzył w zapalnik granatu. Granat eksplodował przed zatrzaśnięciem zamka, a jego odłamki śmiertelnie raniły stojące w pobliżu osoby. Pogrzeb kanonierów odbył się w poniedziałek 29 listopada 1869 roku. Kanonierzy: August Gotthelf, Hermann Huber i August Rochau spoczęli pod jednym krzyżem na cmentarzu ewangelickim. Jest on w tej chwili obecnej wyeksponowany tutaj na dziedzińcu Fortu Donżon. Kanonier Johann Jacob Groth został pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim pod drugim krzyżem.

 • 0822
 • 0833

 

ZMIANY NA PRZEŁOMIE DEKADY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 • 0755
 • 0764
 • 0777
 • 0785